Eind februari stond er 249,5 miljard euro op Belgische zichtrekeningen. Dat is een derde meer dan de 188 miljard euro in februari 2014, leren statistieken van de Nationale Bank. Er staat nog altijd 13 miljard euro meer op spaarrekeningen dan op zichtrekeningen, maar het verschil tussen de tegoeden op zichtrekeningen en spaarrekeningen slinkt zienderogen. Ter vergelijking: in februari 2014 bedroeg dat verschil 63 miljard euro. Het moet gezegd dat de zichtrekeningen de voorbije twee jaar een stevige inhaalbeweging hebben gemaakt tegenover de spaarrekeningen. De spaarboekjes groeiden over die periode slechts met 4,4 procent aan, van 252 tot 263 miljard euro (zie grafiek).
...

Eind februari stond er 249,5 miljard euro op Belgische zichtrekeningen. Dat is een derde meer dan de 188 miljard euro in februari 2014, leren statistieken van de Nationale Bank. Er staat nog altijd 13 miljard euro meer op spaarrekeningen dan op zichtrekeningen, maar het verschil tussen de tegoeden op zichtrekeningen en spaarrekeningen slinkt zienderogen. Ter vergelijking: in februari 2014 bedroeg dat verschil 63 miljard euro. Het moet gezegd dat de zichtrekeningen de voorbije twee jaar een stevige inhaalbeweging hebben gemaakt tegenover de spaarrekeningen. De spaarboekjes groeiden over die periode slechts met 4,4 procent aan, van 252 tot 263 miljard euro (zie grafiek). Vinden de Belgen het door de historisch lage spaarrentes niet langer de moeite geld over te schrijven van een zicht- naar een spaarrekening? Het geld op de zichtrekeningen komt slechts voor een derde van particulieren. De Belgische gezinnen hadden eind februari iets minder dan 68 miljard euro op hun zichtrekening - een record, en 27 procent meer dan twee jaar geleden. De meeste banken afficheren nochtans 0 procent creditrente voor zichtrekeningen. Op sommige rekeningen krijgt u wel nog 0,05 of 0,10 procent rente als er meer dan 2000 of 2500 euro op staat. Maar dat zijn echt wel uitzonderingen, meestal brengt geld op een zichtrekening helemaal niets op. Op spaarrekeningen krijgt u ondanks opeenvolgende jaren van renteverlagingen toch nog altijd een tikkeltje meer vergoeding. Bovendien komen er op zichtrekeningen vaak nog een heleboel kosten bij, terwijl de meeste banken geen kosten aanrekenen voor de opening en het beheer van een spaarrekening. Het afsluiten van een zichtrekening is altijd gratis. De wetgever verbiedt kosten aan te rekenen bij het sluiten van een rekening. De vergelijkende website Spaargids.be maakt de oefening voor verschillende types van bankklanten. U kan op die website uw gegevens invullen om te berekenen hoeveel de jaarlijkse afrekening voor elke zichtrekening zou bedragen, rekening houdend met uw persoonlijke verbruik. Stel dat u per maand vijf afhalingen doet aan een bankautomaat van een andere dan uw huisbank, twintig betalingen met Bancontact en tien elektronische betalingen. De jaarlijkse kosten variëren dan van enkele euro's tot meer dan 90 euro, afhankelijk van het pakket en de bank. "De belangrijkste kosten zijn de beheerskosten", zegt Kristof De Paepe van Spaargids.be. Voor een Comfort Pack van BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld betaalt u 31,2 euro jaarlijkse kosten, of 2,6 euro per maand. "Daarnaast rekenen sommige banken extra kosten aan voor bank- of kredietkaarten, en uitzonderlijk vragen ze ook geld voor afhalingen." Volgens Spaargids.be betaalt de gemiddelde Belg 58 euro per jaar voor zijn zichtrekening, terwijl er veel gratis zichtrekeningen met gratis bank- en kredietkaarten op de markt zijn. U vindt op vergelijkende websites zoals Spaargids.be een overzicht van alle gratis zichtrekeningen en een vergelijking van hun karakteristieken. Heel wat mensen zijn zich er niet eens van bewust dat ze een rekeningverzekering hebben. Bij het openen van een rekening wordt vaak stilzwijgend zo'n dekking afgesloten. Een rekeningverzekering is een verzekering gekoppeld aan een zicht- of een spaarrekening. Bij een overlijden - of soms ook bij een blijvende volledige invaliditeit - door een ongeval keert de verzekering een bepaald bedrag uit. Dat bedrag is meestal gelijk aan het saldo van uw rekening, begrensd door een minimum en maximum. Bij KBC bijvoorbeeld is het minimum 1875 euro en het maximum 125.000 euro, als u kinderen ten laste hebt. De definitie van een ongeval kan verschillen van bank tot bank. De premie van die rekeningverzekering bedraagt doorgaans minder dan 5 euro per jaar en verdwijnt daardoor haast geruisloos van uw rekening bij de jaarlijkse afrekening. De verzekering wordt elk jaar verlengd, tenzij u expliciet vraagt om de verzekering stop te zetten. U maakt zich misschien niet druk om die luttele euro's, maar het zijn nutteloze kosten als u maar weinig geld op uw zichtrekening hebt staan. Bij KBC bijvoorbeeld betaalt u 4,2 euro per jaar. De kans op een overlijden door een ongeval is minder groot dan u denkt. In de Gezondheidsenquête van 2013 gaf 7 procent van de Belgische bevolking te kennen dat ze het voorafgaande jaar een ongeval hadden gehad waaraan medische zorgen te pas kwamen. We hebben het dan nog niet over invaliditeit of overlijden. Bij de 75-plussers steeg dat percentage ongevallen tot iets meer dan 10 procent. Maar ook de rekeningverzekering houdt daar rekening mee en keert vaak minder geld uit als de overleden rekeninghouder ouder dan 70 jaar was. In 2013 was 0,7 procent van de overlijdens het gevolg van een verkeersongeval, volgens de offi-ciële overlijdensstatistieken in ons land. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er dat jaar zijn overleden aan andere ongevallen. Wat er ook van zij: hoe meer geld u op uw zicht- of uw spaarrekening hebt, hoe zinvoller het is zo'n rekeningverzekering af te sluiten. U betaalt evenveel premie voor een potentieel hogere uitkering. In principe zou er meer geld op uw spaarrekening moeten staan dan op uw zichtrekening. Wat blijkt? Er zijn meer zicht- dan spaarrekeningen met rekeningverzekeringen. Bij de marktleider BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld is aan 65 procent van de zichtrekeningen een rekeningverzekering gekoppeld, tegenover 27 procent van de spaarrekeningen. Een mogelijke verklaring is dat die rekeningverzekering inbegrepen zit in de kostprijs van de packs die BNP Paribas Fortis aanbiedt. Het zijn pakketten waarin een zichtrekening en bepaalde dienstverlening zijn inbegrepen. Buiten die pakketten betaalt u jaarlijks 4,25 euro voor een rekeningverzekering bij de grootste bank van ons land. We worden om de oren geslagen met berichten over de historisch lage rente. Minder dan 1 procent rente betalen op een hypotheeklening van tien jaar? Het kan. De debetrente op zichtrekeningen, zeg maar de rente die u betaalt om in het rood te gaan, is echter nog altijd verrassend hoog. Bij KBC betaalt u 10,48 procent, bij Belfius en BNP Paribas Fortis 10,5 procent. Voor kredietlijnen van 2500 euro betaalt u bij die laatste bank 9,5 procent. ING deelt niet mee hoeveel rente het aanrekent voor een consumentenkrediet. Klanten moeten zich daarvoor tot hun kantoor wenden. "De wet verbiedt banken sinds enkele jaren natuurlijke personen onder nul te laten gaan op hun zichtrekening, tenzij ze beschikken over een consumentenkrediet (cashfacility), en dat onder strikte voorwaarden", zegt een woordvoerder. Als u twee transacties kort na elkaar uitvoert, kan het alsnog gebeuren dat u per ongeluk in het rood belandt en dan betaalt u bij ING 10,98 procent debetrente. "Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u een overschrijving uitvoert, waarvoor er op het moment dat de vraag bij de bank toekomt, nog voldoende saldo is. Als u dan nog snel geld gaat afhalen, wordt toch onder nul gegaan voor die overschrijving", legt ING uit. Er zijn verschillende wettelijke regels ter bescherming van de consument. Zo zijn de banken verplicht u te verwittigen als u minstens een maand voor meer dan 1250 euro in het rood gaat. De wetgever legt wettelijke maxima vast voor het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van de verschillende vormen van consumentenkrediet. Die wettelijke maxima worden twee keer per jaar herzien. Op dit moment bedraagt het wettelijke maximale JKP 11,5 procent voor een kredietopening van meer dan 5000 euro. Hoe kleiner het bedrag, hoe hoger het maximale kostenpercentage. Voor bedragen tot maximaal 1250 euro loopt dat percentage zelfs op tot 14,5 procent. Die maxima zijn al in voege sinds 1 december 2012. Er is ook vastgelegd hoe de banken die JKP moeten berekenen, waardoor de consument gemakkelijk de vergelijking kan maken tussen de banken. In principe moeten alle intresten en bijkomende kosten voor het openen van een kredietdossier in de berekening worden opgenomen. ILSE DE WITTEBij het openen van een zichtrekening sluit u vaak zonder het te weten een rekeningverzekering af. De wetgever legt wettelijke maxima vast voor het jaarlijkse kostenpercentage van de verschillende vormen van consumentenkrediet.