Ook veertig jaar Deutsche Harmonia Mundi (DHM) verdient aandacht. Het label DHM, klein maar fijn, heeft een pioniersrol vervuld in de historische uitvoeringspraktijk. Deze speurtocht naar het 'authentieke' is een poging om ons een idee te geven van hoe het vroeger geklonken kan hebben. Dat dit niet voor honderd procent mogelijk is, laat zich raden. De resultaten van het opzoekingswerk hebben ongetwijfdeld bijgedragen tot een beter begrip v...

Ook veertig jaar Deutsche Harmonia Mundi (DHM) verdient aandacht. Het label DHM, klein maar fijn, heeft een pioniersrol vervuld in de historische uitvoeringspraktijk. Deze speurtocht naar het 'authentieke' is een poging om ons een idee te geven van hoe het vroeger geklonken kan hebben. Dat dit niet voor honderd procent mogelijk is, laat zich raden. De resultaten van het opzoekingswerk hebben ongetwijfdeld bijgedragen tot een beter begrip van wat heet de 'oude muziek', alles wat voorafgaat aan de zogenaamd 'klassieke periode'. De speciale editie 40 Years of Recording omvat vijftig titels: vijf interessante re-releases, vijf cd-premières en veertig backcatalogue-items. Vijftig cd's dus, tot 30 april van dit jaar verkrijgbaar tegen weggeefprijs. De ensembles Sequentia, The Harp Consort, Al Ayre Español, La Petite Bande, Deller Consort, Thomas Hengelbrock, Italian Concerto... vertolken muziek van onder meer J.S. Bach, G.F. Händel, A. Vivaldi, J. Haydn. Een buitenkans voor de talrijke liefhebbers van oude muziek.DHM - 40 Years of Recording - BMG Tel. (02)240.28.11 Een verjaardag die we als Vlaming niet onopgemerkt laten voorbijgaan, is het eerste decennium van I Fiamminghi. Om allerlei redenen is dit internationaal gerenommeerde gezelschap de jongste tijd in eigen land in onmin geraakt. Gelukkig zijn er nog mensen die in de eerste plaats aandacht besteden aan de muziek. Zo werd een box uitgegeven met vijf cd's. The First Decade geeft een overzicht van wat I Fiamminghi in tien jaar zoal gepresteerd heeft. Het beste hieruit is ook verkrijgbaar als dubbel-cd. Dat celliste France Springuel een ereplaats bekleedt, is niet meer dan normaal. In The Art of France Springuel (cd nr. 1) vertolkt zij de celloconcerto's van Dvorak en Schumann + Kol Nidrei van Bruch op een Tomaso Balestrieri uit 1752. In The Great Symphonic Works (cd's nrs. 2 en 3) horen we Beethoven, Wagner en Schubert - niet echt een breedspectrumselectie. In The Classical Highlights (cd's nrs. 4 en 5) wordt in twee volumes de hele muziekgeschiedenis samengevat. Een en ander is niet gespeend van commerciële feeling. Het is niettemin een ongecompliceerde manier om via bekende 'deuntjes' kennis te maken met klassieke muziek. I FIAMMINGHI - The First Decade - EMI 24357.32042 (5 cd's) of EMI 5732102 (2 cd's) MILO DERDEYN