Wanneer de Belgische Suzy Wandas in 1896 in een foorwagen in Brussel wordt geboren, wijst nie...