De vereffening van de coöperatieve vennootschap Arco kan nog jaren aanslepen. In principe moeten de vennoten wachten tot de vereffening is afgehandeld vooraleer ze (een deel van) hun geld terugkrijgen. De voorbije weken werd weer duidelijk dat er een en ander schort aan de staatswaarborg voor coöperatieve aandelen, die de Belgische regering beloofde in 2008. Daardoor beginnen coöperatieve vennoten stilaan te vrezen voor hun centen.
...

De vereffening van de coöperatieve vennootschap Arco kan nog jaren aanslepen. In principe moeten de vennoten wachten tot de vereffening is afgehandeld vooraleer ze (een deel van) hun geld terugkrijgen. De voorbije weken werd weer duidelijk dat er een en ander schort aan de staatswaarborg voor coöperatieve aandelen, die de Belgische regering beloofde in 2008. Daardoor beginnen coöperatieve vennoten stilaan te vrezen voor hun centen. Het leeuwendeel van de aandelen van Arcopar en de andere coöperatieve vennootschappen werd uitgegeven tussen 1995 en 2000. Vaak zitten de coöperatieve aandelen in handen van een ietwat ouder publiek. Vorig jaar overleden minstens enkele duizenden vennoten op een totaal van 800.000 vennoten. Navraag bij notarissen leert dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst over wat er moet gebeuren met de Arcopar- en Arcofin-aandelen die opduiken na een overlijden van een dierbare of familielid. "Wij krijgen regelmatig vragen van particulieren", zegt Joost Van Elsuwé, voorzitter van de belangenorganisatie Arcopar Actieteam. "Ondertussen weten we het antwoord. Maar die informatie is nog onvoldoende bekend." Voor de Belgische fiscus is het al langer duidelijk. "De federale overheidsdienst Financiën gaf in 2013 al richtlijnen hierover aan de gewestelijke directies", laat woordvoerder Florence Angelici weten. Die richtlijnen komen erop neer dat u aandelen van Arcopar, Arcofin en Arcoplus moet aangeven met de vermelding 'pro memorie'. Daardoor moet u voorlopig geen erfenisrechten betalen op deze coöperatieve aandelen. "Op het moment dat de waarde van de coöperatieve aandelen bekend is, moeten de erfgenamen een bijvoeglijke aangifte indienen", klinkt het verder bij Financiën. Als er na de vereffening van Arco nog iets overblijft voor de vennoten of als de overheid alsnog met een of andere schadevergoeding over de brug komt, dan moet u met andere woorden opnieuw een aangifte indienen bij de fiscus. Van Elsuwé voegt er nog aan toe dat ex-minister van Financiën Koen Geens vorig jaar in een gesprek met leden van Arcopar Actieteam beloofde dat hij onterecht betaalde successierechten zou terugbetalen. "Wie per vergissing erfenisrechten betaalde op Arcopar-aandelen zou die rechten via een brief aan het kabinet van Financiën kunnen terugvorderen." "Als u de Arcopar-aandelen vandaag niet 'pro memorie' aangeeft, geldt dit als verzuim", klinkt het bij de FOD Financiën. Bij verzuim betaalt u de (achterstallige) bijkomende rechten plus een boete van 20 procent van dat bedrag. "Tenzij er sprake is van bedrieglijk opzet", zegt Stephanie Gabriël van het advocatenkantoor Tuerlinckx. "Dan is de boete hoger. Het is echter niet duidelijk wat de fiscus verstaat onder bedrieglijk opzet." Dat betekent in de praktijk dat uw belastingcontroleur beslist of u doelbewust belastingen wilde ontwijken of het in uw geval om een vergetelheid gaat. ILSE DE WITTE