Incubatoren en acceleratoren zijn groeiversnellers die ondernemers helpen om sneller vooruitgang te boeken met hun start-up. Ze zijn een beetje te vergelijken met een kort maar krachtig trainingsprogramma om een topsporter naar een hoger niveau te voeren. De start-ups krijgen kantoorruimte, professionele begeleiding en toegang tot het zakelijke netwerk van de groeiversneller. Een incubator is wat vrijblijvender dan een accelerator en richt zich op het omzetten van een zakenidee in een bedrijf. De begeleiding is minder intensief en niet zo scherp afgebakend in de tijd. Acceleratieprogramma's zijn voor bedrijven die de opstartfase al voorbij zijn. Ze duren meestal drie tot zes maanden en zorgen voor een professionele begeleiding door mentoren.
...