In een pas verschenen studie voorspelt marktonderzoeker Datamonitor dat SET, het on line-beveiligingssysteem van onder meer Visa en Mastercard, pas vanaf halverwege 1999 bij de consument zal geraken. Dat is twee jaar later dan wat verantwoordelijken van Visa en Bank Card Company vorige zomer in België hadden vooropgesteld. Ook voor informaticabedrijven als Hewlett-Packard en IBM, die hard aan de ontwikkeling van veilige b...

In een pas verschenen studie voorspelt marktonderzoeker Datamonitor dat SET, het on line-beveiligingssysteem van onder meer Visa en Mastercard, pas vanaf halverwege 1999 bij de consument zal geraken. Dat is twee jaar later dan wat verantwoordelijken van Visa en Bank Card Company vorige zomer in België hadden vooropgesteld. Ook voor informaticabedrijven als Hewlett-Packard en IBM, die hard aan de ontwikkeling van veilige betaalsystemen werken, is dit een tegenvaller. Het SET-systeem (van Secure Electronic Transactions) is conceptueel interessant omdat het de informatie die bestemd is voor de handelaar afschermt voor de betalingsinstelling en vice versa. Dat maakt SET erg veilig, maar ook zwaar. Datamonitor ziet twee belangrijke verklaringen voor de trage implementatie van SET:De financiële instellingen die de kredietkaarten uitgeven, vinden de aankoop en integratie van de benodigde SET-infrastructuur een te hoge investering. Vooral het opzetten en uitbaten van een certificatie-autoriteit en -database, die de benodigde digitale handtekeningen (certificaten) moet uitreiken en controleren is een te zware last. Die investeringen wegen niet op tegen de kleine belangstelling voor elektronisch winkelen.De financiële sector en de informatica-leveranciers zijn bezig chipkaarttechnologie te integreren in de on line-betalingssystemen, die daardoor goedkoper, minder risicovol en minder belastend voor de netwerken kunnen worden. Smart cards - Proton is een goed voorbeeld - breken door via off line-toepassingen, zoals parkeermeters. De belangrijkste hindernis voor on line-betaling met smart cards is de kostprijs van de kaartlezer, zegt Datamonitor. Maar die apparaten zullen over anderhalf tot twee jaar gemeengoed zijn in pc's, set-top boxes en dergelijke, voorspelt Datamonitor.Om de aarzelende bankiers toch vooruit te krijgen, proberen de informaticabedrijven hen onder druk te zetten door de vraag naar SET bij de consument en de bedrijven te stimuleren. Microsoft wil dit jaar nog bijvoorbeeld een SET "wallet" (een plug-in voor betaling via SET) in zijn Internet Explorer-browser integreren. De kredietkaartmaatschappijen van hun kant proberen vraag naar SET te creëren bij de handelaars. Zij garanderen hen de betaling voor goederen die via SET zijn betaald. Het feit dat klanten nu gemakkelijk on line-transacties kunnen annuleren of ontkennen is een doorn in het oog van de on line-verkopers. Om kort te gaan: Datamonitor denkt dat veralgemeende, met SET beveiligde betalingen via het Internet iets voor de eeuwwisseling zijn. En opmerkelijk genoeg, volgens Datamonitor eerst in West-Europa, pas later in de VS.Datamonitor, E-commerce Payment Strategies: Competitors' Profiles. http://www.datamonitor.com. Tel. (00-44) 171.316.0001.