Er zijn heel wat termen voor de begeleiding van nieuwkomers binnen een bedrijf, maar of je nu spreekt van peterschap, coaching, mentorschap of home boarding, vast staat dat het een wettelijke verplichting is. Volgens een koninklijk besluit van april 2007 zijn alle werkgevers verplicht de begeleiding van een nieuwe medewerker door een ervaren werknemer formeel te organiseren. Maar zes jaar later zijn de bedrijven die wet ook echt toepassen bijna op de vingers van een hand te tellen.
...

Er zijn heel wat termen voor de begeleiding van nieuwkomers binnen een bedrijf, maar of je nu spreekt van peterschap, coaching, mentorschap of home boarding, vast staat dat het een wettelijke verplichting is. Volgens een koninklijk besluit van april 2007 zijn alle werkgevers verplicht de begeleiding van een nieuwe medewerker door een ervaren werknemer formeel te organiseren. Maar zes jaar later zijn de bedrijven die wet ook echt toepassen bijna op de vingers van een hand te tellen. Is de wet over het peterschap dan zinloos? "Vijftien of twintig jaar geleden was dit een wijdverspreide maar eerder informele praktijk, die ondertussen wat verloren is gegaan", vernemen we van Xavier Demarcin, senior consultant health & safety bij Securex. "Vooral in kmo's", vervolgt Caroline Vandeloise, hr-consultant. "Misschien omdat de begeleiding in de meeste gevallen al impliciet gebeurt en bepaalde bedrijven minder het belang inzien van een formalisering." Maar is mentoring op zich nutteloos? Erik Van Den Branden, hr-manager bij het consultancybedrijf PWC vindt van niet. Het auditkantoor maakt er een erezaak van zijn nieuwkomers te koesteren. "We werven elk jaar ongeveer 200 jonge universitairen aan", vertelt hij. "De eerste weken zijn echt bepalend, vaak beslist een medewerker dan al of hij bij het bedrijf zal blijven of niet. En dat terwijl in onze sector het verloop groter is dan elders." Daarom wordt meteen op de eerste werkdag een coach aangesteld. Die beantwoordt alle vragen over de functie en de verdere loopbaan. Zo voelt de nieuwe medewerker zich niet verloren in zijn baan. Hiervoor is communicatie en interactie nodig tussen het departement personeelsbeleid, de preventieadviseur, de dienst kwaliteitsbewaking en de dienst aanwervingen. De onderliggende doelstelling is de beoordeling van talent. Volgens Xavier Demarcin is het mentorschap allerminst een dure maatregel voor de werkgever. Het kan hem zelfs geld opbrengen. Iemand aanwerven, is duur. Daarom kan je er maar beter voor zorgen dat de nieuwkomer zo snel mogelijk operationeel is. "De geïnvesteerde tijd is dan allesbehalve verloren tijd. Dit komt het bedrijf zelfs ten goede, want het is nog duurder om iemand zonder de gevraagde competenties aan te werven dan iemand binnen het bedrijf op te leiden om deze te verwerven." "De coaching is een afronding van de aanwervingsprocedure", preciseert Caroline Vandeloise. "Vaak gaat men ervan uit dat de ondertekening van het contract de laatste stap is, maar indien een persoon niet optimaal past in het bedrijf, moet je van vooraf aan herbeginnen." MÉLANIE GEELKENS"De coaching is een afronding van de aanwervingsprocedure"