Eind vorige week keurde de kamercommissie Handelsrecht een wetsvoorstel van N-VA-voorzitter Geert Bourgeois goed. Kandidaat-bouwers kunnen nu praktijken van koppelverkoop weigeren. Vandaag verplichten sommige verkavelaars de kopers van hun gronden om met een bepaald bouwbedrijf in zee te gaan. "Veel geblaat om weinig wol," zegt Bart ...

Eind vorige week keurde de kamercommissie Handelsrecht een wetsvoorstel van N-VA-voorzitter Geert Bourgeois goed. Kandidaat-bouwers kunnen nu praktijken van koppelverkoop weigeren. Vandaag verplichten sommige verkavelaars de kopers van hun gronden om met een bepaald bouwbedrijf in zee te gaan. "Veel geblaat om weinig wol," zegt Bart Verhaeghe, gedelegeerd bestuurder van de Groep Verelst, die 25% in Aannemingen Verelst bezit. "In de praktijk bezit de klant nu al de vrije keuze." BART VERHAEGHE (GROEP VERELST). "Ja, maar dat wetsvoorstel is een overreactie op de relatief beperkte fraude in de sector. Zo'n wetsvoorstel zal malafide figuren zeker niet tegenhouden. Bovendien is slechte mond-aan-mondreclame dodelijk voor een aannemer of projectontwikkelaar. Op termijn overleven alleen transparante bedrijven die hun cliënteel een goede service verlenen. Zo bieden wij de kandidaat-bouwers een gratis databank aan met alle beschikbare gronden en hun eigenaars. Zelf heeft de Groep Verelst immers geen terreinen voor particuliere woningen in eigendom. Als de klant dan toch nog een andere aannemer kiest, hebben wij pech gehad. Maar dat is het risico van ondernemen." VERHAEGHE. "Misschien wel. Maar de markt vraagt steeds meer naar één bemiddelaar, die alles coördineert. Voor die dienstverlening zijn de klanten wel degelijk bereid extra te betalen, merken wij in de praktijk. Bovendien staat de maatregel haaks op de economische wetmatigheid die vraag en aanbod op elkaar afstemt. Dergelijke regelgeving bestaat nergens in het buitenland. Tenslotte kan iedereen, zoals zoveel Vlamingen doen, altijd een eigen stuk grond kiezen, samen met zijn architect alle onderaannemers zelf kiezen, en de werken opvolgen. Tot zelf bouwen toe." VERHAEGHE. "Op die manier zal de overheid in sommige gebieden makkelijker infrastructuurwerken aanleggen. Zo worden de gronden, die tegenwoordig erg duur zijn, relatief zelfs een stuk goedkoper." E.P. [{ssquf}]