Line Van Cauwelaert is de ekonomisch vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH) in het Schotse Edinburgh. Ze is er sinds oktober 1994 aktief. "We startten van nul, " erkent ze. "Mijn voorganger van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel had me geen enkel dossier nagelaten. Zodat we hier te maken hadden met de kinderziektes van de jonge VDBH. Gelukkig is zo'n overgang dus de breuk met de kontinuïteit een eenmalige gebeurtenis. "
...

Line Van Cauwelaert is de ekonomisch vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH) in het Schotse Edinburgh. Ze is er sinds oktober 1994 aktief. "We startten van nul, " erkent ze. "Mijn voorganger van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel had me geen enkel dossier nagelaten. Zodat we hier te maken hadden met de kinderziektes van de jonge VDBH. Gelukkig is zo'n overgang dus de breuk met de kontinuïteit een eenmalige gebeurtenis. "Momenteel werkt Van Cauwelaert (35 j.) aan een nieuwe Vlaamse strategie voor Schotland. "We moeten hier nog bergen werk verzetten, " weet ze. "Vlaamse bedrijven komen hier amper aan bod. Pieters Visbedrijf kweekt zalm in de Hebriden. Er zijn enkele vertegenwoordigers van bier- en suikerproducenten. Maar de inventaris is vlug gemaakt. "Eén en ander heeft te maken met de onbekendheid van de Vlaamse VDBH-poot in Schotland. Van Cauwelaert : "Veel mensen maken de omweg via de Londense ambassade, niet wetend dat Vlaanderen hier iemand ter plaatse heeft. Bovendien is Schotland als ekonomisch centrum relatief onbekend bij de Vlamingen. Nochtans liggen hier, bijvoorbeeld voor de Vlaamse elektronikasektor, kansen voor het grijpen. "De ekonomische vertegenwoordiger pleit voor de versterking van het kultureel-historische aksent : de Vlaamse aanwezigheid in Schotland. Ze verwijst naar de onlangs opgerichte Scotland Flanders Foundation, die de vriendschaps- en handelsbetrekkingen tussen beide regio's wil versterken. "De Vlaamse schilders en onze kunst in het algemeen zijn bekend, " argumenteert Van Cauwelaert. "Flanders is een sterk merk. We moeten die troef uitspelen. Maar er is meer. Vlaanderen en Schotland zijn historische partners. Onze ambachtslui hebben hier enkele eeuwen geleden de Schotse wolindustrie uit de grond gestampt. Vlamingen klommen op tot in de hoogste Schotse kringen. "Eigenlijk wil Van Cauwelaert het Franse voorbeeld kopiëren. "Elke Schotse leerling weet dat zijn volk eeuwenlange banden heeft met Parijs, " zegt ze. "Frankrijk heeft iets exotisch. De Fransen spelen in op dat gevoel met allerlei kulturele initiatieven. Gevolg : er zijn hier minstens tachtig Franse bedrijven aktief. Mijn Franse kollega-handelsattaché grapt wel eens dat hij hier amper moet werken. "Van Cauwelaert speelt in op de trend die door de nieuwe Vlaamse regering in gang is gezet. Die wil de Vlaamse buitenlandse strategie stroomlijnen. "Een goeie zaak, " aldus Van Cauwelaert. "Het gaat toch niet op dat kulturele attachés hun handen afhouden van ekonomische dossiers of dat handelsattachés zich ver houden van artistieke initiatieven. Dat zou ons alleen maar verzwakken. "LINE VAN CAUWELAERT (VDBH-SCHOTLAND) "Flanders" is een sterk merk. We moeten die troef uitspelen. Zeker in Schotland.