In Vlaanderen wordt al jaren een hevig debat gevoerd over de mogelijkheid om de begeleiding, opleiding en herplaatsing van werkzoekenden gedeeltelijk aan privé-bedrijven uit te besteden. De VDAB, die op het vlak van begeleiding een stevige reputatie heeft opgebouwd, staat zijn comfortabele positie niet graag af. Het Vlaamse regeerakkoord van 1999 vermeldt dat de VDAB op dat gebied nochtans kleur moet bekennen. De taken die de dienst vervult als opdrachtnemer voor de begeleiding van werklozen moeten duidelijk gescheiden worden van zijn rol als opdrachtgever. De VDAB...

In Vlaanderen wordt al jaren een hevig debat gevoerd over de mogelijkheid om de begeleiding, opleiding en herplaatsing van werkzoekenden gedeeltelijk aan privé-bedrijven uit te besteden. De VDAB, die op het vlak van begeleiding een stevige reputatie heeft opgebouwd, staat zijn comfortabele positie niet graag af. Het Vlaamse regeerakkoord van 1999 vermeldt dat de VDAB op dat gebied nochtans kleur moet bekennen. De taken die de dienst vervult als opdrachtnemer voor de begeleiding van werklozen moeten duidelijk gescheiden worden van zijn rol als opdrachtgever. De VDAB zou in aanbestedingen moeten meedingen met andere spelers zoals uitzendbedrijven. In de praktijk is daar echter nog niets van terechtgekomen. Maar de voorbije dagen lijkt het dossier in een stroomversnelling te zijn terechtgekomen. Aanleiding was de 33 miljoen euro extra die de Vlaamse regering heeft uitgetrokken om de begeleiding van langdurig werklozen uit te breiden. Die taak kan de VDAB niet alleen op zich nemen. Vandaar dat binnen de Vlaamse regering - vooral onder liberale druk - werd geopperd om nu eindelijk werk te maken van aanbestedingen voor een aantal opdrachten. Voorstanders vinden steun in een recent onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid ( Hiva). Daarin wordt gepleit voor een doorgedreven marktwerking in de begeleiding van werklozen. Voorwaarde is wel dat er een duidelijke opsplitsing wordt gemaakt tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, in dit geval dus de VDAB. "En dat is net het probleem," zucht Jan Denys van het uitzendbedrijf Randstad. "Er bestaat nog altijd te veel onduidelijkheid over de rol van de VDAB. Wij in de privé-sector zullen pas vertrouwen hebben in een nieuw systeem zodra de aanbesteding op een correcte manier gebeurt. Daarvoor hebben we om te beginnen een andere VDAB nodig en dan rijst de vraag of de neuzen allemaal in dezelfde richting wijzen. Dit rapport is trouwens ook slechts één stap in een lang proces." Het Hiva-rapport werd gisteren besproken in het beheerscomité van de VDAB en daar alleen al is niet iedereen even enthousiast. Het ACV heeft het niet echt begrepen op de sterke rol die bijvoorbeeld uitzendbedrijven zouden spelen. Ilse Dielen, nationaal secretaris van het ACV: "Behalve commerciële bedrijven zijn er nog andere spelers die aan werklozenbegeleiding kunnen doen. Wij onderschrijven het Hiva-rapport dus niet volledig." En dan is er nog de VDAB zelf. Topman Yvan Bostyn stapt op in september op, maar tot dan zal hij zijn invloed laten gelden. Niets wijst erop dat hij plots zou besluiten om niet langer op de rem te staan. Ook al omdat hij zich gesteund weet door minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt ( SP.A). Misschien moeten we wachten op hun opvolgers voordat deze kwestie wordt opgelost. A.M.VDAB-topman Yvan Bostyn stapt op in september op, maar tot dan zal hij zijn invloed laten gelden. Niets wijst erop dat hij plots zou besluiten om niet langer op de rem te staan