In Nederland trekt de regering 65 miljoen euro uit om elektromobiliteit te stimuleren. Tegen 2015 willen onze noorderburen 10.000 elektrische voertuigen, tegen 2040 niet minder dan 200.000. Vorig jaar al moest de kaap van 200 oplaadpunten worden gehaald. In het Verenigd Koninkrijk wil de overheid zo snel mogelijk 100.000 elektrische voertuigen registreren en tegen 2015 moeten er 25.000 oplaadstations zijn. In Frankrijk wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om 2 miljoen elektrische voertuigen en 4 miljoen oplaadpunten te halen tegen 2020. En België? "Dat is net het probleem in ons land", stelt Olivier Van der Maeren van het Verb...

In Nederland trekt de regering 65 miljoen euro uit om elektromobiliteit te stimuleren. Tegen 2015 willen onze noorderburen 10.000 elektrische voertuigen, tegen 2040 niet minder dan 200.000. Vorig jaar al moest de kaap van 200 oplaadpunten worden gehaald. In het Verenigd Koninkrijk wil de overheid zo snel mogelijk 100.000 elektrische voertuigen registreren en tegen 2015 moeten er 25.000 oplaadstations zijn. In Frankrijk wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om 2 miljoen elektrische voertuigen en 4 miljoen oplaadpunten te halen tegen 2020. En België? "Dat is net het probleem in ons land", stelt Olivier Van der Maeren van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "Het thema leeft wel, maar een overkoepelende en coherente visie ontbreekt." Daarom komt het VBO zelf met enkele voorstellen. Een eerste is het optrekken van de fiscale aftrekbaarheid. "Momenteel zijn zero-emissiewagens voor 120 procent aftrekbaar. Wij pleiten voor 150 procent. Daarnaast stellen we een lineair oplopend aftrekschema voor, enkel voor wagens met een uitstoot tot 105 g CO2 per kilometer. Daarboven blijft het systeem onveranderd. Nu wordt er gewerkt met vaste trappen." Het VBO vindt het echter belangrijk ook naar niet-fiscale stimuli te kijken. Zo denkt men aan het openstellen van bus- en taxistroken, gratis parkeren op straat, voorbehouden parkeerplaatsen... De regering wordt verzocht een businessmodel voor publieke oplaadpunten uit te werken. "Mensen laden hun auto thuis, op het werk, aan de supermarkt... maar dat zijn allemaal privémogelijkheden. In andere landen zijn er ook publieke oplaadpunten. Wat doe je bijvoorbeeld met mensen in appartementsgebouwen? We hebben een model nodig dat een antwoord biedt op enkele belangrijke vragen. Wie moet daarin investeren bijvoorbeeld? De regering, netwerkbeheerders, privé-investeerders? Wat zijn de spelregels? Zulke zaken moeten worden verduidelijkt." Het belang van een uitgebreid netwerk snellaadpunten blijkt uit een gevallenstudie in Japan. De trajecten afgelegd met twintig elektrische testvoertuigen werden in kaart gebracht. Voor de installatie van snellaadpunten werd per wagen gemiddeld 203 km per maand gereden, erna maar liefst 1472 km per maand. De toename in gebruik is te verklaren door het feit dat bestuurders geruster zijn, ze zijn niet meer bang om zonder elektriciteit te vallen. Ook bedrijven worden in het voorstel van het VBO betrokken. Wie kiest voor elektromobiliteit, kan het charter 'Evolution to Electrical Vehicles' (EV to EV) ondertekenen. "Die bedrijven kunnen stickers plakken met daarop 'Mijn bedrijf rijdt elektrisch'. Zo geven ze een duidelijk signaal aan politici en medeburgers." Tot slot bevat het plan ook nog een uitgebreid industrieel luik. Zo pleit het VBO er onder andere voor een batterijfabrikant in ons land aan te trekken. "We hebben in België al heel wat bedrijven die in de elektromobiliteitssector actief zijn, maar een batterijfabrikant ontbreekt voorlopig nog. Door het hoge gewicht van de batterijen is het voordeliger dicht bij de afzetmarkt te produceren. Bovendien kunnen we op die manier de keten sluiten en hebben we controle over het hele proces." ANNICK CLAUS