Julien Nys (1948), voormalig directeur bij van Gansewinkel België, leidt voortaan het Leuvens recyclagebedrijf nv Machiels, dat samen met Remo en Kegro tot de groep van de Limburgse stortbaron Jozef Machiels behoort. Als nieuw directeur is hij er belast met de verdere uitbouw van de chemische afvalverwerking. Sinds ruim een jaar beschikt het milieubedrijf in Vlaams-Brabant over een moderne installatie zijn oude oven moest op last van de Vlaamse milieu-inspectie dicht die gevaarlijke afvalstoffen (hoofdz...

Julien Nys (1948), voormalig directeur bij van Gansewinkel België, leidt voortaan het Leuvens recyclagebedrijf nv Machiels, dat samen met Remo en Kegro tot de groep van de Limburgse stortbaron Jozef Machiels behoort. Als nieuw directeur is hij er belast met de verdere uitbouw van de chemische afvalverwerking. Sinds ruim een jaar beschikt het milieubedrijf in Vlaams-Brabant over een moderne installatie zijn oude oven moest op last van de Vlaamse milieu-inspectie dicht die gevaarlijke afvalstoffen (hoofdzakelijk ziekenhuisafval en fotografisch afval) verbrandt met recuperatie van de edele metalen. "Als gevolg van het nieuwe Vlaams milieureglement (Vlarem II) zit deze niche in de lift," weet Julien Nys. Na zijn studies aan de KU-Leuven dook de burgerlijk ingenieur elektromechanica uit Beringen in '71 de Limburgse ondergrond in. Bij de Kempense Steenkoolmijnen (KS) boog Nys zich als staffunctionaris over de ontginningsplannen. Eind jaren tachtig klom hij op tot afdelingshoofd van het departement Engineering, belast met de nieuwe activiteiten in het raam van de reconversie. In '87 behaalde hij het getuigschrift van Master of Business Administration (MBA). Net na de komst van Thyl Gheyselinck in 1990 stapte Nys over naar de milieusector, waar hij directeur werd van de Belgische dochter van de Nederlandse milieugroep van Gansewinkel. Nys : "Ik had geen goed oog in de toekomst van de Limburgse steenkoolmijnen en voelde me nog te jong om op brugpensioen te gaan. Met de doorbraak van het ecologisch bewustzijn eind jaren tachtig leek de milieusector een uitstekende groeimarkt. En toen van Gansewinkel zijn plannen bekendmaakte om in ons land te expanderen, greep ik deze kans met beide handen aan. Als verantwoordelijke voor de vestiging in Mol zette ik mee de Belgische organisatie van de groep op poten." Begin '95 nam Johny Cornillie het roer van stichter Leo van Gansewinkel over. Deze ex-kabinetschef van de Vlaamse Milieuminister Theo Kelchtermans herstructureerde het milieubedrijf uit Maarheeze (NL) en voerde een sterke decentralisering door. In onderling overleg besloot Nys zijn ambities elders waar te maken. Bij Machiels in Leuven heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden. Nys : "Dit bedrijf is eerder een afvalbewerker dan -verwerver, zoals van Gansewinkel. Bovendien sluiten de activiteiten nauwer aan bij mijn persoonlijke studies en interessesfeer. De relatie tussen van Gansewinkel en Machiels is goed. Samen vormden ze de tandem die in '94 van de gemengde intercommunale Inavra de opdracht kreeg de Antwerpse stortplaats Hooge Maey te saneren ( nvdr. - een constructie die uiteindelijk echter door het provinciebestuur werd verworpen)." In het weekend zoekt Nys ontspanning tijdens lange wandeltochten met z'n gezin. 's Avonds leest hij graag een goede roman, als tegengewicht voor alle technische literatuur die hij voor het werk moet doorploeteren.JULIEN NYS (MACHIELS) Moet de uitbouw van de chemische afvalverwerking van Limburgs milieugroep Machiels in goede banen leiden.