DIT MAGAZINE HEEFT al heel wat aandacht besteed aan het nieuwe boek van Fons Van Dyck, De Onsterfelijke Onderneming. Het vakgebied dreigde de jongste jaren begraven te worden onder een dikke laag stof van digitale strategie, ongenuanceerde odes aan ondernemerschap (iedereen ondernemer), dwaze verheerlijking van niet-bestaande leiders of pop-psychologie. Die kreten groeiden snel uit tot holle mythes, waar de auteur zeer vakkundig brandhout van maakt. Hij sleurt menig (af)god van zijn sokkel.
...