We hebben met René Mannekens afgesproken voor een interview met ontbijt. Dit is een gunst die Numico's groepsdirecteur Zuid-Europa exclusief aan Trends verleent. Zijn hiërarchisch territorium beslaat België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. Als we binnenkomen, slikt Mannekens net zijn dagelijkse dosis gezondheid door. "Deze vijf pilletjes zijn mijn voedingssupplement," legt hij uit. "Sommige bevatten visolie. Ze zijn huisgemaakt en ik neem ze omdat ze mijn cholesterolgehalte onder controle helpen houden." Het is zijn manier om aan te geven dat Numico mikt op meer dan het gamma babyvoeding alleen.
...

We hebben met René Mannekens afgesproken voor een interview met ontbijt. Dit is een gunst die Numico's groepsdirecteur Zuid-Europa exclusief aan Trends verleent. Zijn hiërarchisch territorium beslaat België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. Als we binnenkomen, slikt Mannekens net zijn dagelijkse dosis gezondheid door. "Deze vijf pilletjes zijn mijn voedingssupplement," legt hij uit. "Sommige bevatten visolie. Ze zijn huisgemaakt en ik neem ze omdat ze mijn cholesterolgehalte onder controle helpen houden." Het is zijn manier om aan te geven dat Numico mikt op meer dan het gamma babyvoeding alleen. Van Nutricia tot NumicoKoning Albert bracht gisteren, 23 september, een bezoek aan Nutricia in Bornem. Aanleiding van het bezoek is het vijftigjarige bestaan van het bedrijf. Daarmee breekt Bornem geen record. De roots liggen in het Nederlandse Zoetermeer waar Nutricia al sinds 1901 actief is. De trots van de Nederlandse voedingsindustrie heet sedert januari 1998 officieel Koninklijke Numico nv. Deze naamsverandering kwam er uit strategische overwegingen. Talrijke acquisities maakten van Nutricia nog maar een overladen merknaam naast een hele reeks andere met een eigen sterke reputatie. Om verwarring te vermijden, was een nieuwe groepsnaam aangewezen. De vestiging in Bornem is een van de 130 verschillende maatschappijen waarin Numico over de hele wereld is opgedeeld. De groep concentreert zich op drie soorten producten. De divisie dairy & drinks produceert in de categorie van de consumentenproducten koffiemelk, chocolademelk, yoghurt en sportdrankjes (onder meer Extran; zie Trends, 10 september 1998). In het segment gespecialiseerde voeding richten diverse afdelingen van Numico zich op babyvoeding, klinische voeding, dieetproducten en nutriceuticals zoals vitaminen en anti-oxidanten. Een derde productgroep is die van de huid- en lichaamsverzorgingsproducten. In België zijn de activiteiten van Numico verdeeld over vier maatschappijen: Nutricia België, Nutricia Dairy Drinks, Galenco en Milupa. Bornem verwerkt zo'n honderd verschillende producten van grondstof tot afgewerkt en verpakt product. Tot voor kort produceerde zowat iedere vestiging in hoofdzaak voor de eigen markt. Schaalvergroting dwong Numico om de productiestructuur te herzien. De druk om in grotere volumes te fabriceren en gespecialiseerde productielijnen op te zetten was groot. In het drankensegment specialiseert de fabriek van Bornem zich in de aanmaak van drankjes in fles, aluminium kuipjes, PET en blik. De productie in kartonverpakking verhuisde naar Duitsland. De Koninklijke Numico nv kende de voorbije vijf jaar een gestage groei. Voor het boekjaar 1997 haalde de groep een omzet van 3,2 miljard gulden (58,2 miljard frank), wat neerkomt op een stijging met 10% tegenover 1996. De cijfers voor de Belgische maatschappijen vertonen hetzelfde patroon, alleen is de omzetgroei kleiner. De jongste twee jaar klom in België de omzet exclusief acquisities met 3,6% naar 4,44 miljard frank. Ter vergelijking: Nederland kende een groei van 5,8%, Groot-Brittannië klom met 25,6% over dezelfde periode, de rest van Europa haalde een plus van 47%. De belangrijkste groeimarkten waren evenwel Azië en de Verenigde Staten, met een tweejaarlijkse groei van 118%.Een eigen visieop de werking van een merknaam en het runnen van een onderneming is psycholoog René Mannekens niet vreemd. "Je maakt het succes van een onderneming met mensen," vertelt hij. "Het hoort tot onze belangrijkste taken de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Ik geloof dat je alleen met enthousiaste medewerkers succesvol kan zijn. Niemand koopt graag een product van een slechtgezinde verkoper die op sloffen zijn waar probeert te slijten. Dat is niet onze stijl."Toen ik in 1981 begon in Bornem, telden we 330 werknemers. Bijna twintig jaar later is het aantal medewerkers constant gebleven, maar de omzet verviervoudigd."Exemplarisch voor deze aanpak beschouwt hij de investering in twee robots voor het vullen van kuipjes. Beide intelligente machines worden deze week officieel aan de koning voorgesteld. Ze kregen zelfs een naam. Jan en Karel nemen het werk over van een tiental menselijke voorgangers, die elders in het bedrijf een job hebben gevonden. VersterkertjesResearch is de ruggengraat van de moderne voedingsindustrie. In Europa verricht Numico zijn onderzoek hoofdzakelijk aan de universiteit van Wageningen en in de voormalige Milupa-vestiging in Friedrichsdorf. Dat belet niet dat ook in België innovaties worden uitgedacht. Zo is Nutricia Bornem verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de versterkende drank Fortimel. Mannekens: "Wij moeten onszelf altijd voorblijven. Niets is beter dan moedermelk, maar wij proberen die wel zo dicht mogelijk te benaderen." Numico is bekend om zijn babyvoeding, maar ziet voor die activiteit in Europa niet veel groeimogelijkheden meer. "We situeren onze groei de komende jaren in de consumentenproducten. De afzet van babyvoeding kan alleen nog groeien door nieuwe markten aan te boren. Het aantal baby's in onze thuismarkt stijgt immers niet."De groeimarkten die Numico viseert voor de babyvoeding zijn Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa, net die delen van de wereld waar de crisis vandaag de koopkracht kortwiekt. "Wij zijn daar niet bang van. Naast de investeringen in die gebieden, behouden we de Europese thuismarkt als ruggengraat van onze activiteiten. Bovendien is dit niet de eerste crisis waarmee we worden geconfronteerd."Ook klinische voeding en supplementen zitten in de lift. West-Europeanen bijvoorbeeld geven gemiddeld 50 frank per jaar uit aan voedingssupplementen. In de Verenigde Staten is dat 200 frank per jaar per man en in Japan ligt dat nog hoger. Het succes van dieetproducten en nutriceuticals blijkt uit de cijfers van 1997. Tegenover 1996 steeg de omzet van dieetproducten met 21%, die van nutriceuticals met 65%. Toch is dat niet alleen te wijten aan de dieetrage bij tienermeisjes. Numico reageert ook op de groei van de wereldbevolking. "Wij willen die markt ook bewerken omdat het beschikbare landbouwareaal op aarde stabiel blijft. De nood aan middelen die tekorten in het voedingspatroon van de bevolking kunnen compenseren, zal alleen maar toenemen." ROELAND BYL GUIDO MUELENAER