Wie schoolgaande jeugd in huis heeft, kent Van In wellicht van Bingel. De Antwerpse uitgeverij lanceerde het digitale leerplatform vijf jaar geleden in 20 procent van de basisscholen. Intussen gebruikt 70 procent van de lagereschoolkinderen in Vlaanderen Bingel, zegt Winfried Mortelmans (48), de algemeen directeur van Van In. "Dagelijks worden meer dan 500.000 oefeningen gemaakt op ons leerplatform. Dat zijn er 150 miljoen per schooljaar." Van In werkt nu aan de internationale doorbraak van het leerplatform.
...

Wie schoolgaande jeugd in huis heeft, kent Van In wellicht van Bingel. De Antwerpse uitgeverij lanceerde het digitale leerplatform vijf jaar geleden in 20 procent van de basisscholen. Intussen gebruikt 70 procent van de lagereschoolkinderen in Vlaanderen Bingel, zegt Winfried Mortelmans (48), de algemeen directeur van Van In. "Dagelijks worden meer dan 500.000 oefeningen gemaakt op ons leerplatform. Dat zijn er 150 miljoen per schooljaar." Van In werkt nu aan de internationale doorbraak van het leerplatform. Bingel fungeert als het digitale verlengstuk van de schoolboeken van de educatieve uitgeverij. De leerlingen krijgen een login en kunnen daarmee zowel op school als thuis online oefenen op het platform. Door taken correct te maken, kunnen ze 'pingping' verdienen, waarmee ze spelletjes kunnen spelen. Zo worden de leerlingen gemotiveerd te blijven 'bingelen'. Volgens Van In verwerkt het Bingel-platform tussen 16 en 19 uur zo'n duizend antwoorden per minuut. Winfried Mortelmans noemt Bingel een voorloper in adaptief leren. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt automatisch aangepast aan het niveau van de leerling. "Leerkrachten en scholen worden geconfronteerd met veel uitdagingen. Leerkrachten staan voor heel diverse klassen en er wordt van hen verwacht dat ze maatwerk en een gepersonaliseerde aanpak leveren. Met Bingel ondersteunen we de leerkracht daarin." Leerkrachten kunnen gepersonaliseerde oefeningen klaarzetten, het platform staat in voor het verbeterwerk. "De leerkracht kan de vooruitgang van elke leerling opvolgen en feedback geven via het leerplatform", geeft Mortelmans mee. Van In investeerde meer dan een miljoen euro in de ontwikkeling van het digitale leerplatform en dat werd opgemerkt in de sector. De uitgeverij won vorig jaar in Londen de Best Educational Resources Award voor Bingel en het technologiemagazine DataNews bekroonde de digitale platformen Bingel en Diddit als ICT Project of the Year. De wortels van de educatieve uitgeverij gaan terug tot in 1833. In de vestigingen van Van In in Wommelgem en Louvain-la-Neuve werken nu 130 mensen. Om de schoolpublicaties samen te stellen, schakelt de uitgeverij een paar honderd freelance-auteurs in. Het drukken van de leerboeken laat Van In over aan gespecialiseerde drukkerijen. Van In is al lang geen traditionele uitgeverij meer. "We zijn de jongste vijf jaar meer veranderd dan in de 180 jaar daarvoor", stelt Winfried Mortelmans. "Technologie heeft nu een belangrijke plaats in ons bedrijf. We hebben een tiental vaste IT'ers in het team en dat loont." Sinds 2004 is Van In een onderdeel van het Finse concern Sanoma. Dat heeft behalve internationale media-activiteiten (in ons land bekend van titels zoals Flair, Feeling en Libelle) ook een educatieve poot, die actief is in Nederland, Finland, Zweden, Polen en België. Sanoma Learning is goed voor 16 procent van de groepsomzet van Sanoma, die in 2015 uitkwam op 1,7 miljard euro. Sanoma Learning boekte vorig jaar een netto-omzet van 280 miljoen euro (-4 % tegenover 2014). Ook de educatieve markt staat dus onder druk. Maar Van In groeit. Het zag zijn omzet stijgen van 33,8 miljoen euro in 2013 naar 35,2 miljoen in 2015. "De Belgische activiteiten groeien jaarlijks met 3 à 4 procent", bevestigt Winfried Mortelmans. "Dat doen we door marktaandeel te winnen en nieuwe producten te lanceren." Spectaculair groeien in de Belgische onderwijsmarkt zit er niet in. "Het is een stabiele markt die werkt met gesloten portefeuilles. We zijn afhankelijk van de budgetten die scholen kunnen besteden aan educatief materiaal. Groeien doen we onder andere door onze leerplatformen ook in het Franstalig onderwijs te lanceren. Sinds dit schooljaar is er Wazzou, de Franstalige versie van Bingel", zegt Mortelmans. Ook het secundair onderwijs is een belangrijke doelgroep. Zo'n 300 van de 660 Vlaamse en Brusselse scholen zijn in september begonnen met Diddit, een nieuw onlineleerplatform voor de eerste graad secundair onderwijs. Het moederbedrijf Sanoma Learning speelt de kennis van Van In nu ook internationaal uit. Bingel wordt al in Zweedse en Finse basisscholen gebruikt. Via het Poolse zusterbedrijf Young Digital Planet (YDP) wordt het leerplatform klaargestoomd voor een verdere internationale carrière in en buiten Europa. YDP is actief in 45 landen. Als lokaal bedrijf deel uitmaken van een internationale groep typeert Winfried Mortelmans als een combinatie van het beste van twee werelden. "Je moet als educatieve speler lokaal kunnen werken, want de onderwijspraktijk in Vlaanderen is heel verschillend van die in Finland bijvoorbeeld. Toch kunnen we ook veel van elkaar leren en innovaties uitwisselen. In Zweden staat men bijvoorbeeld al veel verder met het gebruik van tabletcomputers in de scholen. In België hebben we een voorsprong met Bingel." Digitaal is volgens Winfried Mortelmans geen synoniem voor goedkoper. In deze hybride tijden moet er worden geïnvesteerd in zowel papier als onlineactiviteiten. Van In maakt geen onderscheid tussen de papieren en de digitale uitgeefactiviteiten. "Het digitale maakt sowieso deel uit van onze leeroplossingen. Het gaat om het leren. Ons online-aanbod heeft functionaliteiten die papier niet heeft, en omgekeerd. Het onderwijs is ook heel divers", aldus Mortelmans. "Sommige leerkrachten gaan graag aan de slag met nieuwe technologie, andere zijn meer behoudsgezind. Voor ons staat de leerkracht centraal, voor beide types leerkrachten moet het werkbaar zijn." Behalve in de ontwikkeling van de digitale leerplatformen moet Van In bovendien ook investeren in de organisatiestructuur van de uitgeverij. Zo zijn nieuwe functies en mensen nodig om de 'Bingelaars' ook na de kantooruren te ondersteunen. "Onze klantendienst krijgt nu ook 's avonds vragen van grootouders, die bellen of mailen omdat hun kleinkind zijn login voor Bingel kwijt is. Vijf jaar geleden was onze klantendienst alleen open voor leerkrachten, nu ook voor meer dan 300.000 Bingel-gebruikers. Aan zo'n platform moet constant gesleuteld worden, fouten worden meteen gecorrigeerd en om de twee maanden krijgen scholen een update met nieuwigheden", legt Winfried Mortelmans uit. Met digitale leerplatformen zoals Bingel en Diddit wil Van In naar eigen zeggen het onderwijs van de toekomst mee mogelijk maken. En dan gaat het niet enkel over het pedagogische aanbod. De uitgeverij wil ook een voet tussen de deur krijgen bij het beheer van de scholen. Om zijn dienstenaanbod te verbreden heeft Van In in 2014 het Gentse softwarebedrijf Pronoia overgenomen. De financiële ruimte daarvoor schiep Van In met de verkoop van het bedrijfsonderdeel WeesWegwijs, dat actief is in verkeerseducatie. Prononia is in de onderwijswereld bekend van het modulaire pakket Schoolonline, waarmee scholen hun leerlingvolgsysteem, hun zorgsysteem, hun communicatie en hun administratie kunnen informatiseren. Het softwarehuis heeft acht mensen in dienst en boekte in 2014 een omzet van 662.000 euro. "Het beheersmatige en het pedagogische in de scholen waren traditioneel twee aparte werelden, die nu stilaan naar elkaar toe groeien. We evolueren naar één geïntegreerde softwareomgeving voor leerkrachten. Het doel is de administratieve taken van de leerkrachten zo efficiënt mogelijk te laten aansluiten op de didactische opdrachten. Elke leerkracht moet heel de klas via het Bingel-platform kunnen opvolgen en de resultaten van toetsen en zorgsystemen rechtstreeks kunnen exporteren naar het leerlingenbegeleidingssysteem van de directie", verklaart Mortelmans. "Die twee werelden haken echt in elkaar en met Schoolonline werken we aan één gebruiksvriendelijke oplossing voor de scholen." Kurt De Cat, fotografie Thomas De Boever"We zijn de jongste vijf jaar meer veranderd dan de 180 jaar daarvoor"