De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ( VHM) is de koepelorganisatie boven de 118 socialehuisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. In april 2001 werden de wanpraktijken bij deze organisatie breed uitgesmeerd in de media.
...

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ( VHM) is de koepelorganisatie boven de 118 socialehuisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. In april 2001 werden de wanpraktijken bij deze organisatie breed uitgesmeerd in de media. In november werd Bob De Ridder ingehaald als nieuwe voorzitter van VHM. Zijn eerste opdracht: een einde maken aan de schandaalsfeer. "Ik ben daar grotendeels in geslaagd," zegt De Ridder. "Twee professoren van de KU Leuven maakten een soort economische en juridische audit van de organisatie. En we hebben twee leidinggevende ambtenaren kunnen opzijzetten. De rust in en rond de organisatie is teruggekeerd." Toch was het enkele weken geleden wéér prijs. De Morgen bracht het nieuws dat 'klokkenluidster' Annique Vantorre zou worden ontslagen. Uiteindelijk kreeg de gewezen boekhoudkundig inspecteur van de VHM alsnog een nieuwe functie aangeboden binnen de Vlaamse administratie. Het was Vlaams minister-president Patrick Dewael ( VLD) die bij De Ridder polste naar zijn interesse voor de functie. De twee leerden elkaar kennen toen De Ridder nog administratief directeur was van de Tongerse vestiging van de Zweedse multinational SKF. Dewael was in die periode nog burgemeester in Tongeren. De VHM staat onder toezicht van een andere Limburgse VLD'er, minister van Huisvesting Jaak Gabriëls. Ook met hem verloopt de samenwerking vlot, zegt De Ridder. "Ik heb bijna dagelijks contact met de minister of zijn kabinet. Dat lijkt misschien evident, maar dat is ooit anders geweest." De Vlaamse regering heeft de ambitie om in haar regeerperiode 15.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Voorlopig zijn er nog maar 6300 woningen gerealiseerd, 4500 andere zijn aanbesteed. Bob De Ridder vindt dat het streefdoel haalbaar blijft. "Maar onze belangrijkste uitdaging is nu om de lange wachtlijsten van 60.000 gezinnen weg te werken. En dat betekent dat we niet kunnen stoppen bij die 15.000."De Ridder rekent erop dat via een intensievere samenwerking met de privé-sector een inhaalbeweging kan worden ingezet. Maar ook de VHM is volgens De Ridder nu beter gewapend om haar taak te volbrengen. "De VHM was een echte top down-organisatie. Dat hebben we volledig kunnen omdraaien. We krijgen nu echt veel en goede ideeën van alle niveaus van de organisatie." Mensen die de overgang van het bedrijfsleven naar een overheidsdienst maken, kunnen vaak maar moeilijk wennen aan de andere werkattitude. De Ridder: "Bij momenten had ik wel wat last van een cultuurschok. Ik wil de VHM niet vergelijken met de NMBS, maar als ik Karel Vinck bezig hoor over de problemen van de spoorwegmaatschappij, dan krijg ik toch een dat-ken-ik-gevoel. Ik heb het nog altijd moeilijk met het overbeschermde ambtenarenstatuut, dat een modern personeelsbeleid soms echt in de weg staat. Waarom moeten wij mensen een job garanderen voor de rest van hun actieve leven?" Laurenz Verledens [{ssquf}]"Een einde maken aan de schandaalsfeer? Ik ben daar grotendeels in geslaagd."