Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
...

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund ISIN-code: LU0465790623In het segment van de gemengde fondsen -- die zowel beleggen in aandelen als in obligaties -- is het fonds Franklin Templeton Global Fundamental Strategies de grote winnaar van deze editie van de MoneyTalk Awards. Het is een vrij origineel product, omdat het op een evenredige manier belegt in drie andere fondsen: het Templeton Growth Euro Fund, het Franklin Mutual Global Discovery Fund en het Templeton Global Bond Fund, of twee aandelenfondsen en een fonds dat zich richt op de wereldwijde obligatiemarkt. "We kunnen daardoor beleggen in een heel breed spectrum van activa. Ook de opkomende markten behoren daartoe", zegt beheerder Tony Coffey. "De combinatie van die drie strategieën maakt een goede diversificatie mogelijk. De portefeuille wordt automatisch geherbalanceerd, om het gewicht van de drie segmenten gelijk te houden. Hij wordt niet actief beheerd." "In 2012 hebben de drie compartimenten een uitstekende prestatie neergezet. Het obligatiefonds was vooral belegd buiten de ontwikkelde landen. De beheerders focusten op obligaties uit de Europese periferie en op emissies in lokale valuta's uit Azië en Latijns-Amerika. De aandelenportefeuilles hebben voordeel getrokken van hun geografische diversificatie en hun focus op industriële bedrijven, energieproducenten en consumptie." De beheerders van die fondsen volgen een valuestrategie: ze beleggen in aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven en -- in het geval van het Franklin Mutual Global Discovery Fund -- zelfs in zeer laaggeprijsde bedrijven. Voor 2013 verwacht Coffey dat de reële rente negatief blijft en dat de geloofwaardigheid van de regeringen onder druk blijft. "Daarom gaan we ervan uit dat de beurzen op lange termijn het beste rendement en het grootste stijgingspotentieel bieden. De beheerders van de aandelenportefeuilles verwachten wel een toename van de volatiliteit. Ze focussen dus vooral op de kwaliteit van de bedrijven waarin ze beleggen." De obligatieportefeuille is vooral ingedekt tegen een stijging van de rente. Coffey: "Het kopen van langlopende obligaties -- en in het bijzonder van overheidspapier van ontwikkelde landen -- stelt beleggers bloot aan een hoog risico, zonder dat daar een aantrekkelijke beloning tegenover staat. Wij blijven daarom de voorkeur geven aan kortlopende obligaties en aan emissies in lokale valuta's buiten de ontwikkelde landen. Door de combinatie van onze drie strategieën zien we de komende maanden vol vertrouwen tegemoet." "Op lange termijn moeten de beurzen het beste rendement en het grootste stijgingspotentieel kunnen bieden"