De reorganisatie van de postbestelling blijft onoplosbaar. Vorige week donderdag werd een 'akkoord' bereikt dat de reorganisatie uitstelt tot 15 september. De gesprekken tussen vakbonden en directie gaan verder, maar in Wallonië blijven her en der stakingsacties uitbreken. Eddy De Naeyer van de Vlaamse christelijke vakbond ACV-Transcom zei al dat een algemene staking begin september onvermijdelijk wordt.
...

De reorganisatie van de postbestelling blijft onoplosbaar. Vorige week donderdag werd een 'akkoord' bereikt dat de reorganisatie uitstelt tot 15 september. De gesprekken tussen vakbonden en directie gaan verder, maar in Wallonië blijven her en der stakingsacties uitbreken. Eddy De Naeyer van de Vlaamse christelijke vakbond ACV-Transcom zei al dat een algemene staking begin september onvermijdelijk wordt. Alles draait om de invoering van het Georoute-systeem, een computerprogramma dat de efficiëntste rondes voor de postbodes uittekent. Georoute draait al in verschillende buitenlandse postbedrijven, maar in België blijven de vakbonden dwarsliggen. En ze krijgen steun van SP.A-voorzitter Steve Stevaert, die in een weekendinterview met De Standaard verklaarde dat Georoute niet werkt. Nochtans is het programma erg belangrijk voor de modernisering van het bedrijf. Tegen 2007 moet De Post 8500 personeelsleden minder tellen. Efficiëntere postrondes moeten daarvan een heel pak leveren. Een aanrader voor de syndicalisten is het artikel dat op 14 juli 2003 in de Nederlandse krant NRC Handelsblad verscheen en dat verslag uitbrengt van een bezoek aan Nederland van Klaus Zumwinkel, de topman van Deutsche Post. Deutsche Post is vroeger genoemd als een mogelijke partner voor de Belgische post. Zumwinkel in NRC Handelsblad: "We kunnen natuurlijk in elk land zelf proberen aan de slag te gaan, zoals we in Engeland hebben gedaan, maar als we een attractief bedrijf vinden waarin we een meerderheidsaandeel kunnen verwerven, is dat natuurlijk ook een goede manier. Het probleem is alleen dat er niet zoveel aantrekkelijke postbedrijven zijn in Europa." Wanneer is een postbedrijf attractief? "Op de postmarkt is het voor ons vooral van belang dat de regering in het betreffende land van plan is de bedrijven te privatiseren en voorstander is van vergaande liberalisering van de markt."In ons land is daar geen sprake van. Tijdens de regeringsonderhandelingen dook het idee op dat De Post op zoek moest gaan naar een partner. In het uiteindelijke regeerakkoord is daar niets van terug te vinden. De tekst over De Post is nietszeggend. Het lijkt er veeleer op dat de overheid nog meer geld wil stoppen in het bedrijf. Wat de nood tot modernisering weer wat minder dwingend maakt. Hoe zou de regering trouwens over een privatisering kunnen praten als zelfs de aanpassing van de postrondes al tot een algemene staking moet leiden? De vakbonden bij De Post lijken niet te beseffen waar ze voor staan. Bedrijven als Deutsche Post en het Nederlandse TPG zijn beursgenoteerd, uiterst efficiënt, al jaren afgeslankt. Zij zijn klaar om met aantrekkelijke postbedrijven samen te werken, en dat zou De Post alleen maar ten goede kunnen komen. Maar als ze niet attractief zijn - en De Post is dat vandaag in geen enkele betekenis van het woord - dan zullen die bedrijven op eigen houtje de kersen uit de taart komen pikken. Het zou van De Post een kale cake maken. En dan zullen 8500 ontslagen niet volstaan om het overheidsbedrijf rendabel te houden. Een cynische verantwoordelijkheid die de vakbonden dragen. Dat De Post nu de elektronische identiteitskaart mag uitreiken, mag dan een positieve ontwikkeling zijn, het is marginaal in vergelijking met de kernopdracht van het bedrijf: brieven bestellen op een efficiënte en dus winstgevende manier. Slaagt topman Johnny Thijs er in september niet in daar een belangrijke stap toe te zetten, dan kan hij beter opstappen. Guido Muelenaer