Fernand Huts, topman van Katoen Natie, ligt er niet wakker van. Maar hij begrijpt niet dat er geen politiek debat wordt gevoerd over de verkoop van de belangrijkste terminals in de twee grootste Vlaamse havens.
...

Fernand Huts, topman van Katoen Natie, ligt er niet wakker van. Maar hij begrijpt niet dat er geen politiek debat wordt gevoerd over de verkoop van de belangrijkste terminals in de twee grootste Vlaamse havens. FERNAND HUTS (KATOEN NATIE). "Neen, dan verandert er voor onze havens niets. De toegevoegde waarde van een overname door PSA geldt niet onze havens, maar wel de portefeuille van de familie Saverys ( nvdr - eigenaars van CMB, de belangrijkste aandeelhouder van Hesse Noord Natie). Het draait uitsluitend om de meerwaarde die de familie Saverys realiseert, nota bene zonder investeringen te moeten doen in de nieuwe concessies die ze aan de Schelde heeft gekregen. Geen overname betekent dat onze havens Vlaams blijven en dat de beslissingscentra verankerd blijven in Vlaanderen. Een extra voordeel is dat de rederijen, die schrik hadden van het monopolie en de macht van PSA, ook wat rustiger kunnen slapen." HUTS. "Ik wil geen opinie geven, alleen de feiten op een rij zetten. PSA is een dochter van Temasek, de holding die de industriële belangen van de staat Singapore bundelt. Het is dus de staat Singapore die onze havens overneemt. Ik heb er dan ook vragen bij dat de verkoop van twee Belgische havens (Hesse Noord Natie groepeert 22 terminals in Antwerpen en Zeebrugge) gebeurt, zonder dat er wordt gediscussieerd op het niveau van de Antwerpse gemeenteraad, de havencommissie van de Antwerpse gemeenteraad, het schepencollege, de raad van bestuur van het havenbedrijf, of van de Vlaamse of Belgische regering. Toen ABN Amro de Generale Bank wilde overnemen, heeft het hele Belgische establishment zich in het debat gemengd, inclusief het Hof, de regering en toenmalig premier Jean-Luc Dehaene. Nu het gaat over de ruggengraat van de Vlaamse economie, is het op politiek vlak volledig windstil en steken de struisvogels de koppen in het zand. Waarom? "Wij hebben als echt Antwerpse groep _ ik ben geboren in de Seefhoek _ van 1987 tot 2000 geprobeerd een concessie op de Schelde te krijgen. Van miserie heb ik onze containerterminals _ achter de sluizen _ moeten verkopen aan P&O, dat prompt een concessie op de Schelde kreeg toegewezen. En een paar maanden later applaudisseert iedereen wanneer de familie Saverys haar concessies, waarin ze nog niet heeft geïnvesteerd, met een fikse meerwaarde verkoopt aan de Singaporese staat. Dit is surrealistisch." HUTS. "In Antwerpen is er alles samen nog vrije capaciteit om 800.000 containers te behandelen. Ten tweede zijn er een economische crisis én de naweeën van 11 september, die een daling zullen teweegbrengen van het containervervoer. Ten slotte is de verkoop aan PSA blijkbaar een geschenk uit de hemel. Ik hoor havenschepen Leo Delwaide verklaren dat PSA een voorproefje biedt van hoe de Antwerpse haven er in de toekomst zal uitzien, omdat ze containers acht tot negen hoog stapelen en automatisch laden en lossen. Wat wil zeggen dat de capaciteit op de bestaande Scheldeterminals bijna verdriedubbeld zal worden en er dus geen dringende reden is om het Deurganckdok op een drafje erdoor te jagen. Conclusie: het decreet is er uitsluitend om de financiële transactie te laten doorgaan. "Ik begrijp niet waarom een volledig geautomatiseerde terminal zo wordt geprezen. Het is een miskenning van de Antwerpse knowhow en technologie. De service die hier, voor een billijke prijs, wordt geleverd, is ongeëvenaard in de wereld. Een geautomatiseerde terminal vernietigt jobs en is qua prijs/kwaliteit veel duurder dan de Antwerpse behandelingstechnologie. Op de duur is Katoen Natie niet alleen de enige die in Vlaanderen verankerd is, maar ook de enige die nog volk tewerkstelt dankzij de logistieke diensten."HUTS. "Ik stel vast dat geen enkele andere familie zoveel invloed heeft om een dergelijk decreet te laten maken. Dus blijft dit decreet automatisch beperkt tot infrastructuurwerken uit de belangensfeer van de familie Saverys."Luc Huysmans