William De Vijlder, BNP Paribas Investment Partners

BEPERK DE RISICO'S
...

BEPERK DE RISICO'S Volgens William De Vijlder moeten beleggers in 2013 de nadruk leggen op risicobeheer. "In 2013 zal er geen monetaire schok zijn, maar we kunnen ons maar het beste voorbereiden op een renteverhoging. Die is de volgende drie jaar onvermijdelijk." High-yieldobligaties en obligaties uit de opkomende landen zijn een alternatief voor het extreem lage rendement van Europees en Amerikaans overheidspapier. Het risico is hoger, maar de opbrengst aantrekkelijker. Om de risico's te beperken, doen beleggers er goed aan ook veilige obligaties in hun portefeuille op te nemen. Voor aandelen is de winstgroei van de bedrijven een sleutelfactor. "Er bestaat een risico dat de winstmarges onder druk komen, ook al is het aantal ondernemingen dat aangenaam heeft verrast gestegen in de Verenigde Staten en in Europa", aldus De Vijlder. "2013 dreigt een moeilijk beursjaar te worden. Tenzij de beleggers massaal naar de markten zouden terugkeren. Per slot van rekening zijn er maar weinig alternatieven." Wie in aandelen belegt, moet die dynamisch beheren. Waarden met een hoog dividend zijn een goede keuze. Daarnaast adviseert De Vijlder om ook goud op te nemen in de portefeuille. INZETTEN OP SMALLCAPS Delta Lloyd verwacht in 2013 de grote terugkeer van de smallcaps. "De premie op kleine aandelen, die er nog was in 2009, is gesmolten als sneeuw voor de zon. Dat marktsegment biedt daardoor mooie kansen", zegt Jan Bronselaer. "Een betere financiële context en een nieuwe toename van het aantal fusies en overnames zouden de waarderingen in 2013 moeten ondersteunen." In het segment van de smallcaps heeft Delta Lloyd verscheidene favorieten, waaronder Delhaize, Melexis, Brunel, Arcadis en CFE. "Delhaize heeft in de Verenigde Staten veel schade opgelopen door zijn beslissing zijn prijzen op te trekken. De concurrentie heeft die verhoging niet gevolgd. Door die strategische fout heeft Delhaize marktaandeel en het vertrouwen van een deel van zijn klanten verloren. Ondertussen heeft de groep haar fout rechtgezet en communiceert ze opnieuw over de kwaliteit van haar diensten, maar het zal tijd vergen om het vertrouwen terug te winnen", zegt Pascale Nachtergaele, analist bij Delta Lloyd. "Het management heeft geleerd uit zijn fouten en het geweer van schouder veranderd. Dat zou op termijn vruchten moeten afwerpen. Het aandeel van Delhaize is daardoor heel goedkoop." FOCUS OP DE KREDIETMARKT Maxime Alimi mikt in 2013 vooral op obligaties. "De kredietmarkt zal minder gunstig zijn dan in het uitzonderlijk goede 2012, maar de invoering van Solvency II zou haar toch nog een extra duw in de rug moeten geven. Het high-yield- en kortetermijnsegment hebben onze voorkeur. Overheidsobligaties zijn duur, en dan vooral vluchtwaarden zoals de Amerikaanse governmentbonds en de Duitse Bunds. In de Zuid-Europese landen daarentegen doen zich mooie kansen voor. De sterke stijging van de Italiaanse overheidsobligaties moet worden beschouwd als een koopkans." Toch staat Alimi ook positief tegenover de aandelenmarkten. De langzame verbetering van de economische omstandigheden lijkt erop te wijzen dat het beursherstel doorzet. Beleggers doen er goed aan meer te focussen op cyclische aandelen dan in 2012, dat vooral een goed jaar voor defensieve waarden was. "De opkomende markten beschikken over diverse troeven in 2013. Ze zijn over het algemeen het beste gepositioneerd om te profiteren van een trendommekeer. En ze zijn goedkoop", aldus Maxime Alimi. Ook de aandelenmarkten in de eurozone zijn de moeite waard, maar er moet een onderscheid worden gemaakt tussen Duitsland, dat een grote voorsprong behoudt, en Frankrijk, waar de toestand langzaamaan verslechtert. "Tijdelijke moeilijkheden in de eurozone kunnen niet worden uitgesloten, maar toch doen de herstructureringsmaatregelen in veel landen ons hopen op mooiere tijden", zegt Alimi. "We vermijden echter opkomend Europa. Dat zal onder meer te lijden krijgen onder de Europese recessie in het eerste kwartaal." Alimi adviseert high-yieldobligaties, Amerikaanse inflatiegelinkte obligaties en aandelen -- vooral uit Azië -- te overwegen in de portefeuille. Liquiditeiten en aandelen uit opkomend Europa worden het beste onderwogen. Hij staat neutraal tegenover overheidsobligaties, obligaties uit de opkomende landen, bedrijfsobligaties, en Amerikaanse, Europese en Latijns-Amerikaanse aandelen.