Wereldwijd scholen blitse beursadvocaten zich om tot de stervensbegeleiders van ondernemingen. De corporate-financedepartementen slanken af ten voordele van de insolventie- en faillissementspraktijken. "Dit is een sector met toekomst," signaleert Wim Dejonghe, die het advocatenkantoor Allen & Overy Belgium leidt. "De omschakeling is niet al te moeilijk. Voor beursnoteringen én advies inzake insolventie moet een advocaat op de hoogte zijn van ondernemingsfinanciering en de taal van de bankiers spreken. Vandaar dat ook ons kantoor zich verder ...

Wereldwijd scholen blitse beursadvocaten zich om tot de stervensbegeleiders van ondernemingen. De corporate-financedepartementen slanken af ten voordele van de insolventie- en faillissementspraktijken. "Dit is een sector met toekomst," signaleert Wim Dejonghe, die het advocatenkantoor Allen & Overy Belgium leidt. "De omschakeling is niet al te moeilijk. Voor beursnoteringen én advies inzake insolventie moet een advocaat op de hoogte zijn van ondernemingsfinanciering en de taal van de bankiers spreken. Vandaar dat ook ons kantoor zich verder in deze niche specialiseert." Verleden week nog stapten twee advocaten van het Financial Restructuring Department van het New Yorkse advocatenkantoor Cadwalader over naar Allen & Overy (A&O). Gorden Stewart, die de wereldwijde Global Restructuring Group van A&O leidt, meent dat de zachte landing van de Amerikaanse economie zal leiden tot meer faillissementen. Andere topkantoren volgen de trend. Clifford Chance verzesvoudigde zijn insolventiepraktijk van drie tot achttien advocaten. Het kaapte de voorbije weken bijvoorbeeld vier topjuristen weg van insolventiespecialist Morgan, Lewis & Bockius. Margot Schonholtz, die het departement leidt, verklaart aan de nieuwsbrief Legal Media: "We wisten dat er een economische ommekeer ging komen, maar we verwachtten niet dat hij zo sterk zou zijn. Het lijkt wel een vloedgolf." Rudy Nauwelaerts, topadvocaat bij de Belgische poot van Stibbe, schouwt geamuseerd hoe concurrenten zich plots werpen op een traditionele juridische niche. "Blijkbaar hebben ze hun hand overspeeld door zich eenzijdig te richten op beursnoteringen en andere corporate-financedossiers," zegt hij. Dejonghe van A&O wijst erop dat een wereldwijde, geïntegreerde aanpak van advies inzake insolventie de trend wordt. "De globalisering van de economie leidt tot de globalisering van faillissementen," stelt hij. "Vennootschapsrechtelijk, financieel, fiscaal en ook sociaal advies worden gecentraliseerd bij één kantoor, dat de verschillende aspecten van de nationale wetgevingen combineert."Een mooi voorbeeld van deze globalisering zijn volgens Dejonghe de moeilijkheden bij het gerechtelijk akkoord voor Lernout & Hauspie, waarbij zijn kantoor overigens niet optreedt. De Amerikaanse rechter blokkeert de betaling van de schuldenaars via de procedure van Chapter 11. Zijn Ieperse collega staat dan weer een gerechtelijk akkoord toe. Hoe ga je om met schulden, zekerheden en nieuwe financiers? Dejonghe: "Het behandelen van dit soort tegenstrijdige belangen en rechtsconflicten kan je niet aanpakken via de klassieke, louter Belgische, curatele. Daarvoor moet je wereldwijd onderhandelingen opstarten." De rechtzoekende moet zich overigens geen illusies maken. Advocaten worden niet weekhartig als hun client het wat moeilijker heeft. Dejonghe: "Onze tarieven voor advies inzake een beursnotering of een faillissement zijn dezelfde."Hans Brockmans