Een Europese richtlijn verplicht België de inspraak van de werknemers te verbeteren in de kmo's. Het is een moeilijke discussie waarbij vakbonden en werkgevers diametraal tegenover elkaar staan. Europa dreigt met dwangsommen en de minister van Werk, Peter Vanvelthoven (SP.A), probeerde op een diefje, na de verkiezingen van 10 juni, de zaken te regelen. Hij kwam van een kale reis terug.
...

Een Europese richtlijn verplicht België de inspraak van de werknemers te verbeteren in de kmo's. Het is een moeilijke discussie waarbij vakbonden en werkgevers diametraal tegenover elkaar staan. Europa dreigt met dwangsommen en de minister van Werk, Peter Vanvelthoven (SP.A), probeerde op een diefje, na de verkiezingen van 10 juni, de zaken te regelen. Hij kwam van een kale reis terug. Het gebrek aan een akkoord dreigde de organisatie van de sociale verkiezingen in 2008 in de war te sturen. Want vanaf welke grootte van bedrijf moeten er nu sociale verkiezingen worden gehouden? Luc Cortebeeck doorbrak de impasse door in Trends van 5 juli te verklaren dat de discussie over vakbond en kmo best later wordt gevoerd zodat de sociale verkiezingen gewoon kunnen doorgaan. "Ik kan me vinden in veel dingen die Luc Cortebeeck in dat interview zegt," verklaart Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo. KAREL VAN EETVELT (UNIZO). "Het is goed dat we dit dossier via overleg kunnen regelen. Want van elk politiek geregeld dossier waarbij een partij zich benadeeld voelt, draag je later de gevolgen. Je krijgt dan compensatiereacties. Op termijn is zo'n houding nooit goed. Ik denk dat Luc (nvdr - Cortebeeck) ook die afweging heeft gemaakt."VAN EETVELT. "We moeten in de zomerperiode hierover een akkoord bereiken. De rede moet terugkomen in dit dossier. Uitstel naar 2009 kunnen we niet overwegen, want dan lopen de sociale verkiezingen samen met het sectorale overleg en de politieke regionale verkiezingen. Dat is dynamiet en buskruit samen. Wat Luc daarover zei, getuigde van gezond verstand."VAN EETVELT. "Ja. Er zijn verschillende pistes mogelijk. Eigenlijk hebben we nog nooit een open discussie gevoerd over dit onderwerp in de Groep van Tien. Wij staan open voor een gesprek over alle praktisch haalbare pistes. We willen dit zeker niet op de Griekse kalender schuiven."VAN EETVELT. "Als we na de vakantie vanuit de Groep van Tien een duidelijk signaal geven aan de Europese Commissie dat we dit willen oplossen, dan denk ik dat we daarvoor de tijd zullen krijgen."VAN EETVELT. "Het ABVV komt nu in een situatie terecht die wij en ook het ACV acht jaar geleden hebben gekend bij het begin van de paarse regering. Het ABVV zal ook de keuze moeten maken. Ik denk dat een drukkingsgroep beter onafhankelijk staat van de politiek. Wij hebben dat gedaan en onze impact is groter dan tien jaar geleden. We hebben goede contacten gelegd met socialistische en liberale politici en proberen hen te overtuigen van ons gelijk. Ik hoop dat het ABVV ook de banden losser zal maken. Ze hebben echter een sterkere band met SP.A dan ACV en wij dat vroeger hadden met CVP. Het zal dus niet evident zijn. Het is een keuze tussen kortetermijnpopulisme en een oplossing voor de lange termijn. Wij zullen hen wijzen op de gevolgen voor hun eigen achterban als ze voor de korte termijn kiezen."VAN EETVELT. "Dat begrijp ik niet. We hebben echt wel een toegevoegde waarde. Het akkoord over het preventief bedrijfsbeleid bijvoorbeeld was niet vanzelfsprekend. We zijn daar langs de twee kanten ver in gegaan. Het overleg werkt dus wel. De vraag is of het ACV zelf geen fouten maakt in het Vlaams overleg."VAN EETVELT. "We moeten daar een grondige discussie voeren over wat we moeten blijven doen. Is het zinvol om elke twee jaar een wekenlange discussie te voeren over een loonnorm waar de dag nadien niet meer naar wordt gekeken? De Groep van Tien is een interessant forum dat meer kan doen. We kunnen een soort denktank vormen om oplossingen te zoeken voor een aantal maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de migratiebeweging. Guido Muelenaer