In de meeste Scandinavische landen, vooral in Zweden en Denemarken, wordt ondernemerszin in scholen systematisch aangewakkerd en dat van in de peutertuin tot aan de universiteit. "Bij de 6- tot 11-jarigen richt men zich vooral op creativiteit en probleemoplossingen," zegt Karin Torneklint van de Zweedse werkgeversorganisatie Företgarna. "Voor de 11- tot 16-jarigen legt het programma Plankton meer de klemtoon bij de leraren en hun technieken om ondernemerszin te stimuleren. Voor de groep tussen 16 en 20 zijn er de micro-ondernemingen, maar dan wel in alle studierichtingen." Sluitstuk is het Start Centre-concept, waarbij universiteitsstudenten een eigen onderneming opstarten in bedrijvencentra op de universiteitscampus. "Dat gaat veel ve...

In de meeste Scandinavische landen, vooral in Zweden en Denemarken, wordt ondernemerszin in scholen systematisch aangewakkerd en dat van in de peutertuin tot aan de universiteit. "Bij de 6- tot 11-jarigen richt men zich vooral op creativiteit en probleemoplossingen," zegt Karin Torneklint van de Zweedse werkgeversorganisatie Företgarna. "Voor de 11- tot 16-jarigen legt het programma Plankton meer de klemtoon bij de leraren en hun technieken om ondernemerszin te stimuleren. Voor de groep tussen 16 en 20 zijn er de micro-ondernemingen, maar dan wel in alle studierichtingen." Sluitstuk is het Start Centre-concept, waarbij universiteitsstudenten een eigen onderneming opstarten in bedrijvencentra op de universiteitscampus. "Dat gaat veel verder dan de ook bij ons bekende micro-ondernemingen, die alleen bij laatstejaars in economische en technische richtingen populair zijn," zegt Jan Boulogne, directeur Unizo-Vorming. "We streven naar dezelfde brede benadering als in Zweden, over alle studierichtingen heen." In september 2002 namen 125 Vlaamse scholen deel aan de eerste editie van de Grote Prijs Ondernemende School. Het was de eerste stap van de Unie van ZelfstandigeOndernemers ( Unizo) in het nieuwe project Van Ondernemerszin naar Ondernemerschap' om de schoolgaande jeugd en hun leraren warm te maken voor ondernemen. "Ons onderwijs is wel van goede kwaliteit, maar hinkt achterop in het aanbrengen van ondernemersattitudes," zegt Boulogne. "Succesvolle ondernemers hebben meestal een grillige schoolopleiding achter de rug. Het onderwijs heeft hun ondernemersvaardigheden niet versterkt, vaak integendeel. Heel wat ondernemers voelden zich op de schoolbanken niet goed in hun vel. Er moet een reden zijn waarom hun creativiteit onderdrukt werd. Dat willen we bijsturen." Nog tot 15 november worden voor de tweede keer alle scholen in Vlaanderen, van kleuteronderwijs tot hogescholen, uitgenodigd om een ondernemingsinitiatief uit te werken. In mei 2004 worden de laureaten van deze tweede editie Grote Prijs Ondernemende School (met steun van de Cera Stichting en van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs/Cego van de KULeuven) bekendgemaakt. In mei 2002 lauwerde de jury als laureaat voor het secundair onderwijs een humanioraklas die 'mobiele schooltjes' ontwerpt om straatkinderen in Latijns-Amerika te leren lezen en schrijven. Ze werkten samen met een aantal bedrijven en de school zet nu een spin-offbedrijf op voor de commercialisering van het project. De laureaat lager onderwijs was een school die een reis naar Roemenië organiseerde, alle bijhorende praktische en financiële aspecten uitkiende en nadien een klaswinkel runde met producten uit dat land. De Prijs Ondernemende School is de kapstok waaraan Unizo meer initiatieven ophangt. In een eerste fase, tot midden 2004, wordt met Cego een pedagogisch instrumentarium ontwikkeld dat leraars moet helpen om bij jonge kinderen sluimerende ondernemerstalenten op te sporen. "We zoeken naar methodieken waarmee we in de bestaande cursussenpakketten die vaardigheden kunnen aanscherpen," zegt professor Ferre Laevers van KU Leuven. De Hogeschool Gent test de eerste screeningsinstrumenten. Naast het losweken van ondernemingszin in onderwijsinstellingen schrijft Unizo in samenwerking met het Vlaams Onderwijsdepartement een handleiding voor bedrijven. Daarin komen aanbevelingen om bijvoorbeeld stages en alternerend leren en werken in optimale omstandigheden te laten verlopen. Ten slotte komt er bij Unizo een permanent contactpunt, een cel waar scholen en bedrijven kunnen aankloppen. De organisatie plant begeleiding op maat, wil antwoorden op praktische vragen, zorgen voor stageplaatsen in bedrijven en afspraken regelen voor bedrijfsleiders die in scholen hun verhaal willen doen. Unizo heeft een groot aantal starterconsulenten met jarenlange ervaring en ontwikkelde de Starters Coach, een multimediaal begeleidingsinstrument op cd-rom. Het krijgt hiervoor een projectsteun van de Vlaamse regering. Erik BruylandSuccesvolle ondernemers hebben meestal een grillige schoolopleiding achter de rug.