Volgende week: Bart Verhaeghe, Trends-minister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen.
...

Volgende week: Bart Verhaeghe, Trends-minister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beHugo Vandamme. "Ik vind dat een enorm goed idee. In België en heel West-Europa is er een tekort aan wetenschappers en technici. De Amerikanen hebben dat probleem al in de jaren negentig onderkend en hebben hun universiteiten opengesteld voor buitenlanders. Maar er zullen niet veel Aziaten zijn die eerst Frans, Duits, laat staan Nederlands willen leren. Dus zullen we ook voor bachelordiploma's Engelstalige cursussen moeten invoeren. Ik ben zelf lid van de Orde van den Prince en vind Nederlands als taal en cultuur heel belangrijk. Maar daarom mogen we niet iets tegenhouden dat nog belangrijker is voor onze toekomst. En veel van onze achttienjarigen hebben toch ook Engels nodig in hun latere beroepsleven. Het mag geen verplichting zijn, maar uniefs en hogescholen moeten de mogelijkheid hebben om onderwijs in het Engels te geven en niet alleen voor hun postgraduaatopleidingen."Vandamme. "Wat mij stoorde, waren de dooddoeners van Quaden, iets waar sommige andere excellenties zich ook al eens aan bezondigen. Innovatie is een werk van lange adem. Een aantal mensen besefte dat tien jaar geleden al. Agoria probeert al jaren het aantal ingenieurs te doen stijgen en het zijn initiatieven als Technopolis en het Dirk Frimout Center die de interesse in wetenschap en technologie verder helpen opwekken. Gelukkig hebben de overheidsinspanningen voor het wetenschappelijk onderzoek de jongste jaren een inhaalbeweging gemaakt. "Ik ben ook jurylid van de Koningin Paolaprijs. Die beloont initiatieven in het lager en secundair onderwijs die wiskunde en wetenschappen aantrekkelijk naar de leerlingen vertalen. Het is aangenaam om te zien dat we nu al zowat 35 projecten binnen hebben. In het onderwijs is er al veel meer positiefs bezig dan we zelf beseffen, maar het moet worden veralgemeend."Vandamme. "Iedereen kijkt naar China en India, en terecht, maar in die landen is het niet zo eenvoudig concurreren. Terwijl Japan veel meer gelijkenissen vertoont met Europa. Het land is enorm veranderd. Zo hebben de Japanners bijzonder grote inspanningen gedaan op het vlak van onderwijs. Vroeger hadden ze het imago van kopieerders en specialisten in procestechnologie, maar nu beklemtonen ze veel meer het element creativiteit. En in tegenstelling tot China en India zijn de loonkosten er vergelijkbaar met de onze. Maar het bewijst ook dat investeringen in onderwijs tijdig moeten beginnen, omdat ze pas tien, twaalf jaar later effect hebben."Vandamme. "Door sommige instanties wordt het bachelordiploma nog steeds beschouwd als iets dat je tussendoor haalt, op weg naar je mastergraad. Terwijl voor heel wat jongeren een studie van vijf jaar te lang is. Na drie jaar moet je voldoende expertise hebben bijgewonnen om iets te gaan doen. Natuurlijk zal zo iemand zich permanent moeten bijscholen, maar dat geldt ook voor een master. Daarom kan ik de driedelige structuur die Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) uittekende voor het levenslang leren, alleen toejuichen. Ook op vijftig, zestig jaar moet je jezelf nog kunnen bijscholen."Vandamme. "Ik ben ervan overtuigd dat dit voor het gros van de leraren geen probleem is. Natuurlijk zal er tegenstand zijn van sommigen, maar dit is wel een doel dat we absoluut moeten bereiken. Evalueren is een essentieel element wanneer je vooruit wil raken. Een loper die nooit aan een wedstrijd meedoet, weet toch ook niet hoever hij staat?"L.H."In het onderwijs is er veel meer positiefs bezig dan we zelf beseffen, maar het moet worden veralgemeend."