Ehsal is de eerste Belgische instelling voor hoger onderwijs, en de tweede in Europa, die het kwaliteitsattest Iso 9001 weet te versieren.
...

Ehsal is de eerste Belgische instelling voor hoger onderwijs, en de tweede in Europa, die het kwaliteitsattest Iso 9001 weet te versieren. Dirk De Ceulaer, sinds 1992 algemeen directeur van de Brusselse Ehsal ( Economische Hogeschool Sint-Aloysius), herademt hoorbaar als hij het heeft over het Iso 9001-certificaat. "Het was een titanenwerk," zegt De Ceulaer. "Zo'n trein krijg je als het ware maar eenmaal in uw leven op de juiste sporen." De Brusselse Ehsal, 3200 studenten en om en bij de 300 personeelsleden, kondigt deze week officieel aan dat Iso 9001 een feit is. In het hoger onderwijs van België bijt de instelling daarmee de spits af ; in Europees verband moet de Ehsal alleen de universiteit van Wolverhampton laten voorgaan. De Ceulaer maakte er bij zijn aantreden, vier jaar terug, een princiepskwestie van : als Ehsal echt geloofwaardig wilde zijn, moest er aan de weg van de kwaliteit getimmerd worden. De mission statement die de algemeen directeur in 1994 eigenmachtig opstelde, werd getoetst met alle betrokken partijen (studenten, academisch personeel, administratief kader) en dat leidde van meet af aan naar een consensus over de te bereiken doelstelling. "Wat niet betekent dat er geen weerstand bestond, of dat er geen kritiek was," zegt De Ceulaer. "Maar we maakten die weerstand en die kritiek als het ware bespreekbaar en dat leidde zelfs naar nieuwe, en waarom ook niet, constructieve inzichten." Ehsal heeft de voorbije twee jaar naar het "ultieme doel" toegewerkt. Het bureau AIB-Vinçotte was de auditeur van dienst, terwijl twee experts de zaak dag in dag uit op het terrein hebben begeleid. De "Iso-manie" had de voorbije twee jaar de hele campus in zijn ijzeren greep. Want Iso 9001 ofte kwaliteitswerk heeft niet alleen gevolgen voor het gepresteerde onderwijsaanbod, maar evenzeer voor pakweg de inkoop van goederen en diensten bij derden of voor de nazorg voor afgestudeerde universitairen (vandaar dus ook de nood aan een geoliede Plaatsingsdienst). Het zijn maar enkele voorbeelden. Zegt De Ceulaer : "Dat we het hele werk op twee jaar klaarden, mag verbazingwekkend heten. Al weze het hier meteen ook gezegd : vanaf nu moet eenieder zich steeds opnieuw bewijzen. Eens Iso 9001, betekent immers niet eeuwig 9001. Attesten zoals deze moet je elke dag opnieuw verdienen." DIRK DE CEULAER (EHSAL) Titanenwerk en levenswerk.