Riante lonen, pensioensparen, groepsverzekeringen, eigen opleidingspakketten, gepersonaliseerde kantoren, een clubhouse en Christmas party's.
...

Riante lonen, pensioensparen, groepsverzekeringen, eigen opleidingspakketten, gepersonaliseerde kantoren, een clubhouse en Christmas party's. Het is slechts een greep uit het aanbod dat de nv Interlabor Engineering mogelijke kandidaten aanbiedt. "De vraag is groter dan het aanbod. We moeten ons dus hoog positioneren. Want elders wachten de ingenieur 25 vaste jobs," verantwoordt Bart Rentmeesters, commercieel directeur van Interlabor Engineering. De dochter van de Interlabor Groep werd op 1 april 1998 opgericht. Het bedrijf gaat op zoek naar burgerlijke en industriële ingenieurs voor uitzendarbeid. Inmiddels zijn vijftig ingenieurs aan de slag in dertig bedrijven. "Eind 1998 willen we een omzet halen van 100 miljoen frank, met 150 ingenieurs aan de slag," berekent Bart Rentmeesters. Het is voor Interlabor Groep de tweede diversificatie naar een erg gespecialiseerde nichemarkt. De druk op de marges verplichtte Interlabor te diversifiëren: vooral multinationale bedrijven sluiten nationale groepscontracten voor laaggeschoold personeel af. "Bovendien bekijken mensen hun carrière anders. Lifetime employment kan je vergeten," analyseert Bart Rentmeesters. Anderhalf jaar geleden al zag Interlabor Informatics het levenslicht. Het haalde in 1997 zo'n 100 miljoen frank omzet. Ook hier is de vraag bij de bedrijven groter dan het aanbod. "We besteedden 300 opdrachten uit, maar kregen 850 aanvragen," weet Eric Bakker, operations manager van Interlabor Informatics. Beide nichebedrijven volgen bij de recrutering een gelijklopend stramien. "Wij vertrekken van het individu, niet van de vraag van het bedrijf. In functie van zijn desiderata bieden wij de kandidaat een schitterende job. Onze sterkte is dat we heel veel bedrijven hebben," weet Bart Rentmeesters. In tegenstelling tot de "gewone" uitzendkracht sluiten de ingenieurs contracten op relatief lange termijn. Gemiddeld zes tot negen maanden. Toch geeft het jonge bedrijf toe dat het voorlopig zijn core business nog niet kan waarmaken. Want tachtig procent van de ingenieurs-uitzendkrachten komt bij het bedrijf vast in dienst na beëindiging van het uitzendcontract. Interlabor Engineering hoopt daarom dat detachering (het tijdelijk tewerkstellen van werknemers bij één of meer opdrachtgevers of inleners) uiterlijk eind 1998 mogelijk wordt. In het Nederlandse zusterbedrijf is detachering al volop ingeburgerd. Zo'n 1500 ingenieurs maken ervan gebruik.