Fred Olsen Energy is, net als Transocean en Seadrill, gespecialiseerd in de verhuur van olieboorinstallaties op zee. De Europese sector van de oliediensten heeft het niet gemakkelijk op de beurs. De markt reageerde opnieuw erg negatief op de kwartaal- en de jaarcijfers van de Noorse groep. De resultaten kwamen door hogere kosten iets onder de verwachtingen van de analisten uit. De Noren realiseerden in het vierde kwartaal een bedrijfskasstroom (ebitda) van 704,1 miljoen Noorse kronen. De analisten hadden gemiddeld gerekend op 723 miljoen. De be...

Fred Olsen Energy is, net als Transocean en Seadrill, gespecialiseerd in de verhuur van olieboorinstallaties op zee. De Europese sector van de oliediensten heeft het niet gemakkelijk op de beurs. De markt reageerde opnieuw erg negatief op de kwartaal- en de jaarcijfers van de Noorse groep. De resultaten kwamen door hogere kosten iets onder de verwachtingen van de analisten uit. De Noren realiseerden in het vierde kwartaal een bedrijfskasstroom (ebitda) van 704,1 miljoen Noorse kronen. De analisten hadden gemiddeld gerekend op 723 miljoen. De bedrijfswinst (ebit) kwam uit op 340 miljoen Noorse kronen, tegenover een schatting van 353,4 miljoen. De winst per aandeel bedroeg 4 Noorse kronen; in hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 4,4 Noorse kronen. Dat geeft voor het hele boekjaar een winst per aandeel van 26,2 Noorse kronen, tegenover 27,5 Noorse kronen per aandeel voor het boekjaar 2012. Het management heeft zowel het gewone als het speciale dividend van 10 Noorse kronen bruto per aandeel herbevestigd. Maar die cijfers waren niet de enige reden voor de terugval van het aandeel. Fred Olsen Energy beschikte tot nog toe over negen platforms (acht boorplatforms en één accommodatieplatform). Door de stijgende kosten werden ze minder rendabel. De Noren lieten daarom twee nieuwe platforms bouwen. Die moeten ervoor zorgen dat de omzet en de winst de komende jaren weer substantieel stijgen. Maar Fred Olsen heeft al voor de tweede keer moeten aankondigen dat de oplevering van het eerste nieuwe platform, de Bolette Dolphin, is uitgesteld. Eerst werd gemikt op oktober 2013, dan op januari en nu op de tweede helft van februari. Het vierjarige contract met Anadarko Petroleum zal dan ook wellicht pas in het tweede kwartaal van dit jaar ingaan. De scheepswerf van Hyundai Heavy Industries in Korea kampt met vertragingen. De oplevering van het andere nieuwe platform, de Bollsta Dolphin,dat eveneens in Korea wordt gebouwd, is ook al uitgesteld van het eerste naar het derde kwartaal van volgend jaar. Voor de Bollsta Dolphin zal het vijfjarige contract met Chevrondus met een vertraging van minstens twee kwartalen beginnen. Maar er is enkel sprake van uitstel, niet van afstel. De inkomsten uit die contracten zullen gewoon een aantal kwartalen later worden geboekt. Als we naar de negen operationele platforms kijken, loopt enkel het vijfjarige contract met Petrobrasin het derde kwartaal van dit jaar af. De kans dat de winst in 2014 lager ligt dan vorig jaar, is dan ook gering. Wellicht ligt de winst hoger. We vinden de marktreactie daarom sterk overdreven. Tegen zeven keer de -- voorzichtig -- geschatte winst voor 2014 en met het bevestigde brutodividendrendement van 10 procent vinden we het aandeel een koopje.DANNY REWEGHS