Gisterenavond, 25 oktober, kreeg verantwoordelijk minister Elio Di Rupo vanwege de tandem van elektriciteitsproducenten Electrabel-SPE een uitvoerige nota omtrent het nieuwe Uitrustingsplan (periode 1995-2005) overhandigd. Het betreft hier een voorontwerp. De definitieve tekst moet in de tweede helft van november ter tafel liggen. Vandaag, 26 oktober, worden de grote lijnen officieel voorgesteld. Electrabel weigerde in dit verband alle kommentaar vooraf.
...

Gisterenavond, 25 oktober, kreeg verantwoordelijk minister Elio Di Rupo vanwege de tandem van elektriciteitsproducenten Electrabel-SPE een uitvoerige nota omtrent het nieuwe Uitrustingsplan (periode 1995-2005) overhandigd. Het betreft hier een voorontwerp. De definitieve tekst moet in de tweede helft van november ter tafel liggen. Vandaag, 26 oktober, worden de grote lijnen officieel voorgesteld. Electrabel weigerde in dit verband alle kommentaar vooraf.Uit goede bron konden we wel enkele krachtlijnen vernemen. Verrassende nieuwe wendingen zijn er niet. Dat de "nucleaire optie" in de koelkast wordt geplaatst, is bekend. Electrabel-SPE lanceert nu wel de "relatief" nieuwe term Demand Side Management (DSM), die onder meer uit Skandinavië komt overgewaaid. Belgische energie-experts fluisterden de sektor én de overheid reeds jaren geleden in het oor dat DSM naar de toekomst toe belangrijk zou worden. DSM betekent grosso modo dat de elektriciteitsproducenten expliciet rekening houden met de vraag en de wensen van de markt, de klanten, en niet omgekeerd (een aanbod formuleren, ongeacht de markttendens). Electrabel-SPE wil daarmee meer dan ooit de REG-politiek (Rationeel Energie Gebruik) nieuw leven inblazen. Een batterij maatregelen wordt in dit verband naar voor geschoven. Om maar één voorbeeld te geven : ook de publieke autoriteiten kunnen, pakweg bij de nachtelijke verlichting van openbare gebouwen, een spaarzame politiek voeren door aanwending van de nieuwste technieken.In het voorontwerp dat vandaag voorligt, staat de term ekologie ook breder dan ooit uitgesmeerd. In het "postnucleaire tijdperk" worden zowel gascentrales (de zogenaamde STEG's) als kolencentrales verdedigd en kwasi op gelijke voet behandeld. Naarmate er oude en verouderde centrales worden gesloten (zowat 3100 megawatt), moet er in de komende tien jaar nieuwe én polyvalente kapaciteit worden bijgebouwd (dit wil zeggen : flexibele centrales waarbij de aanvoerbron zo nodig kan gewisseld worden). Daarbij krijgen kleinere centrales nu steevast de voorrang op de bouw van pakweg één grote mastodont. In dit verband wordt ook gedacht aan de zogenaamde "gedecentralizeerde optie", waarbij elektriciteit als het ware "ter plaatse" wordt opgewekt. Men denke hier aan de zogenaamde WKK-projekten (warmtekrachtkoppeling). Voor de komende tien jaar wordt rekening gehouden met een lichte stijging van de vraag (1 à 2 procent).Het is in de eerste plaats de Dienst Planifikatie van Electrabel, die de grote lijnen aan het papier heeft toevertrouwd. Eric Bosman geldt zowat als de auteur, zij het dat een hele equipe met hem meeschrijft en meedenkt. Bosman en Co hebben, en dit voor het eerst, een beroep gedaan op "derden" voor ad hoc-adviezen. Een aantal, niet nader met naam genoemde, Belgische professoren passeerde in dit verband de revue.JEAN-PIERRE HANSEN (ELECTRABEL) Uitrustingsplan voor 1995-2005 krijgt vaste vorm.