PATSTELLING.
...

PATSTELLING.Op 6 januari 1998 kocht Guido Dumarey - met hulp en advies van de huisbankier G-Bank - het durfkapitaalfonds VIV uit. Op dat ogenblik had het fonds een participatie opgebouwd van 20% in Punch International. Een merkwaardige uitkoop, en wel om twee redenen. Eén: de Punch-groep plant in november - als het beursklimaat nog steeds aantrekkelijk oogt - een introductie op de Brusselse beurs, en kon op die manier de ideale exit bieden aan het fonds om te verkopen. Twee: de VIV is een onderdeel van de G-Bank zélf. "De G-Bank komt nooit tussen in de beslissingen van de VIV," haakt Luc de Clippele onmiddellijk op de laatste bedenking in. Zegt de VIV-investeringsmanager: "Er bestaan perfecte Chinese walls tussen ons en de bank. Dit zijn de regels van het spel." Ook Francis Vanderhoydonck, die als hoofd van de afdeling Corporate and Investment Banking bij de G-bank het dossier begeleidde, is formeel: "Hier is nooit sprake geweest van belangenvermenging." Luc De Clippele geeft wel toe dat de VIV door de vroege uitstap een opportuniteit heeft gemist, nu een beursintroductie in zicht komt. "Dat klopt, maar toen waren de plannen voor zo'n beursgang nog lang niet concreet. We hebben onze aandelen verkocht tegen zeer aantrekkelijke marktvoorwaarden in nauwe samenspraak met de referentieaandeelhouder." Blijft de vraag waarom Guido Dumarey het durfkapitaalfonds wilde uitkopen? "De oudere en de jonge generatie in het bedrijf zaten op een totaal andere golflengte," legt Guido Dumarey uit. De oudere clan - onder impuls van Hubert Demey (56 j.), de voorzitter van de raad van bestuur - was er erg beducht voor dat het eigen vermogen van de groep nog verder zou dalen onder 30% van het balanstotaal. Voor een openstelling van het kapitaal aan derden, was er evenmin ruimte. "Ik wilde de meerderheid verwerven," zegt Guido Dumarey - die op dat moment slechts 15% bezat. "Ik was niet bereid om nog eens tien jaar te wachten ( nvdr - tot het aftreden van Demey als voorzitter) vooraleer de controle over het bedrijf te krijgen." De Punch- CEO ging het probleem bespreken met Freddy Gysel (64 j.) en Jean Braem (64 j.) - "Mijn twee godfathers," aldus Dumarey, "maar op zakelijk en immobiliair vlak met handen en voeten gebonden aan Demey". Dit tweetal raadde hem aan met de VIV te gaan praten. Toen bleek Hubert Demey bereid om zijn voorzittersmandaat af te staan, van zodra Guido Dumarey de meerderheid in handen zou krijgen. "Dit gaf ons een opening uit de patstelling," zegt Dumarey. "Ik deed de VIV een aantrekkelijk voorstel, daarin geholpen en geadviseerd door de G-Bank." Hetzelfde bod werd ook gedaan aan zijn broer Walter (15% van de aandelen). Beiden hapten toe. Guido Dumarey kreeg op die manier 50,1% van Punch International in handen. Op die manier kwam ook de weg vrij voor een beursgang. "Zo'n 25 à 30% van het beurskapitaal zal aangewend worden om mijn persoonlijke schulden terug te betalen," aldus de Punch-topman. De rest dient voor de groei van het bedrijf. "En daarna zal ik nóg schulden hebben," voegt Guido Dumarey eraan toe. "Dat vind ik gezond. Het is mijn drive om iedere dag vroeg op te staan." PIET DEPUYDT