Oprichting familieholding
...

Oprichting familieholdingU itgeverij Lannoo uit Tielt heeft een "scharniermoment" achter de rug : om de opvolging van de tweede door de derde generatie Lannoo in goede banen te leiden, werd op 1 maart jongstleden een familieholding opgericht, de nv Plantijn & Moretus, waarin vader Godfried Lannoo en zijn zes kinderen Matthias, Katrien, Wivina, Beatrijs, Karel en Irene participeren. Het kapitaal van de holding is vastgesteld op 25 miljoen frank, vertegenwoordigd door 3600 aandelen. Er is tevens een converteerbare obligatielening van 25 miljoen frank uitgeschreven waarop dezelfde zeven personen hebben ingetekend. Twee weken eerder, op 17 februari, waren reeds de 2400 bestaande aandelen van de nv Uitgeverij Lannoo (met een geplaatst kapitaal van iets meer dan 40 miljoen frank) geconverteerd in 900 aandelen A (stemgerechtigd) en 1500 aandelen B. De 1500 aandelen B zijn verdeeld over Godfried Lannoo en de zes kinderen. De 900 aandelen A zijn ingebracht in de familieholding Plantijn & Moretus. Godfried Lannoo (68 j.), voorzitter van de raad van bestuur van Uitgeverij Lannoo, trekt zich nog niet volledig terug : "Ik maak me tegelijk nog nuttig en toch stilaan overbodig," zegt de pater familias. Maar in de praktijk berust de leiding reeds bij zijn zoon Matthias (39 j.) die als enige van de zes kinderen in het bedrijf actief is, als gedelegeerd bestuurder/algemeen directeur. Het is ook Matthias die het grootste aandelenpakket in de familieholding Plantijn & Moretus aanhoudt : 1430, tegenover 420 voor vader Godfried en telkens 372 voor elk van de overige vijf kinderen. De Uitgeverij Lannoo blijft voor 100 % in familiale handen "en daar zal vóór het einde van deze eeuw wellicht geen verandering in komen," verklaart Godfried Lannoo. Hij voegt er wel meteen aan toe : "In deze onzekere tijden kan je natuurlijk niet ver vooruitkijken. Maar over het al dan niet openstellen van het kapitaal hoor ik geen uitspraken te doen, dat is voortaan een zaak waarover mijn kinderen beslissen. Het converteren van de aandelen en de oprichting van een familieholding is in elk geval geen manoeuvre om een alliantie of fusie met derden voor te bereiden. Het gaat er ons alleen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen."Voor alle duidelijkheid : de nv Uitgeverij Lannoo staat sinds 1992 zowel qua aandeelhouderschap als qua management los van de nv Drukkerij Lannoo, die vandaag geleid wordt door Stefaan en Pieter Lannoo, de twee zonen van Jan Lannoo (broer van Godfried) maar er zijn wél belangrijke samenwerkingsakkoorden tussen beide. GODFRIED LANNOO (UITGEVERIJ LANNOO) Oprichting familieholding is geen manoeuvre om alliantie of fusie met derden voor te bereiden.