Gooik is een landelijke gemeente. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ( RSV) kleurden ambtenaren geen vierkante meter van Gooik in als bedrijfszone. Voor bedrijven in de gemeente zijn vergunningen om uit te breiden dan ook zo goed als uitgesloten. Gooik is lang geen alleenstaand geval. De komende twee tot drie jaar zullen duizenden zonevreemde kmo's in heel Vlaanderen het moeilijk hebben om de nodige vergunninge...

Gooik is een landelijke gemeente. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ( RSV) kleurden ambtenaren geen vierkante meter van Gooik in als bedrijfszone. Voor bedrijven in de gemeente zijn vergunningen om uit te breiden dan ook zo goed als uitgesloten. Gooik is lang geen alleenstaand geval. De komende twee tot drie jaar zullen duizenden zonevreemde kmo's in heel Vlaanderen het moeilijk hebben om de nodige vergunningen te bekomen. De gemeente Gooik zag tijdig in dat de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening de leefbaarheid van tal van bedrijven in het gedrang dreigden te brengen. Burgemeester Michel Doomst (CVP): "Acht jaar geleden al hadden we door dat er voor uitbreiding van onze kmo's weinig ruimte voorhanden was. In het Vlaams Parlement werd daarom even de denkpiste bewandeld om via een mini-decreet een oplossing te vinden. Die aanpak paste echter niet in de filosofie van het RSV. Toen is de idee gerijpt om een bedrijvenplan te maken." Het opstellen van zo'n plan vraagt veel werk én tijd (één tot twee jaar) voor het gemeentebestuur. Niet alleen om met de moeilijke materie vertrouwd te raken, maar ook om erover te waken dat het bedrijvenplan niet tornt aan het RSV. Daarom is de hulp van een studiebureau nagenoeg onontbeerlijk. Gooik huurde de diensten in van planoloog Frans Cornelis van de intercommunale Haviland. Om tot het plan te komen, schreef het gemeentebestuur van Gooik eerst de 250 kmo's in de gemeente aan. Zeventig onder hen vreesden in de toekomst niet langer aan de nodige vergunningen te geraken. Michel Doomst: "Voor ongeveer vijftig bedrijven vonden we snel een oplossing, maar de andere twintig gevallen vroegen meer denkwerk." Voor vijf ondernemingen bleek een oplossing onmogelijk zonder bedrijvenplan. Michel Doomst: "We hebben dan de gemeente ingedeeld in zones volgens draagkracht. Dat leverde bijvoorbeeld zones op waar kleine uitbreidingen kunnen die voor het bedrijf noodzakelijk zijn."Het plan vertrok vervolgens naar de provincie en stedenbouw. En nu het Gooikse bedrijvenplan een gunstig advies kreeg van de betrokken instanties, moet het alleen nog worden goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert (SP). Michel Doomst: "We hopen dat ons plan model kan staan voor gemeenten van soortgelijke schaal."