Legitieme vereffening ?
...

Legitieme vereffening ?Het Belgisch Centrum voor Thalassotherapie (afgekort Cethab), uitbater van het Knokse congreshotel La Réserve, werd op 26 juli '96 in vereffening gesteld. Dat het Westvlaams Vereffeningskantoor werd aangesteld als liquidator, zal de taak van Anhyp als hoofdschuldenaar (voor een half miljard frank) alvast niet vergemakkelijken. Het Westvlaams Vereffeningskantoor is een bedrijf uit de sfeer van de Antwerpse Groep Van der Es, die door het Antwerpse gerecht tegen het licht wordt gehouden op verdenking van niet legitieme vereffeningen (zie Trends, 6 juni '96). De werkwijze van het Westvlaams Vereffeningskantoor is klassiek. Cethab dat tot 2034 een erfpacht heeft op de gronden van La Réserve veranderde zijn naam in Taceb en verplaatste zijn zetel van Knokke-Heist naar Lennik. Via zo'n adreswijziging-zetelverplaatsing, die gepaard gaat met een vereffening, trachtten bedrijfjes rond de groep Van der Es in het verleden de schuldeisers te ontlopen tijdens de verdachte periode voor het faillissement wanneer zware aansprakelijkheidsregels van kracht zijn. Verschillende vereffende ondernemingen vonden op die manier hun einde in het pand in de stilaan beruchte Oudenaardsesteenweg 136 in Kortrijk, tevens de zetel van het Westvlaams Vereffeningskantoor. Marc Van Laer, gedelegeerd bestuurder van Taceb verklaarde echter dat de vereffening past in de geplande fusie met het bedrijf Rescap, dat al een aantal activiteiten van Cethab had overgenomen. In dit scenario zouden nieuwe investeerders met vers geld over de brug komen. De aandeelhoudersstructuur van het Westvlaams Vereffeningskantoor laat echter het ergste vermoeden voor de schuldeisers van Taceb. Eén derde van de aandelen is in handen van het Lierse Eagle Invest. Dit bedrijf organiseerde in het verleden al de vereffening, steeds gevolgd door een faillissement van Vleeswaren Vasti Salaisons, C. Bouw, V. Technics en zeven andere ondernemingen. Liquidation Consult ook voor een derde eigenaar van het Westvlaams Vereffeningskantoor) heeft een even trieste reputatie (21 vereffeningen, gevolgd door 18 faillissementen). De derde aandeelhouder is Omega Liquidation (14 vereffeningen, evenveel faillissementen). De drie ondernemingen behoren tot de stal van Paul Van der Es. Liquidation Consult, waar Van der Es' vaste medewerker François Van Boxsom met Pierre Van den Abeele (ook zaakvoerder van Westvlaams Vereffeningskantoor) het beleid voerden, ging op 22 april '96 failliet. Tegen Eagle Invest loopt een dagvaarding van de RSZ. Westvlaams Vereffeningskantoor, een cv, heeft een (volstort) kapitaal van 3000 frank. Marc en Bob Van Laer (gedelegeerd bestuurder van Taceb en voorzitter van Rescap), noch hun advocaat Hugo Schiltz, noch Paul Van der Es waren bij het afsluiten van dit bericht bereikbaar voor commentaar.