Drie Vlaamse bedrijven geven samen met het Gemeentekrediet een nieuwe dimensie aan luchtfotografie. West-Vlaanderen vanuit de lucht bekeken.
...

Drie Vlaamse bedrijven geven samen met het Gemeentekrediet een nieuwe dimensie aan luchtfotografie. West-Vlaanderen vanuit de lucht bekeken.Wie er ooit van heeft gedroomd om, vanuit de luie zetel en niet zonodig vanuit een vliegtuig, een helikopterperspectief te krijgen op zijn leefwereld, wordt dezer dagen op zijn wenken bediend. Uitgeverij Lannoo (Tielt), het Gentse cartografiebedrijf Aquaterra, het uit Deurne afkomstige Aerodata International Surveys en het Gemeentekrediet hebben de handen in elkaar geslagen om deze droom te verwezenlijken. De " AeroAtlas West-Vlaanderen" brengt West-Vlaanderen in kaart door middel van 308 luchtfoto's. Eerder verschenen al gelijkaardige atlassen over Antwerpen, Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant. Binnenkort komen ook de provincies Henegouwen, Luik en Limburg aan de beurt. Van Oost-Vlaanderen is er voorlopig nog geen sprake, al willen de vier bedrijven vroeg of laat heel België vanuit de lucht laten bekijken. Volgens Maarten Van Steenbergen, projectleider en -opvolger namens Lannoo, slaat de formule aan. "Het publiek voor de AeroAtlassen bestaat uit twee soorten mensen," zegt Van Steenbergen. "Enerzijds zijn er de talloze amateurs, de aardrijkskundige speurneuzen die zich uit pure interesse bezighouden met de studie van het landschap. Anderzijds is er een professioneel koperspubliek. Sommige mensen kunnen de luchtfoto's beroepsmatig gebruiken. Ik denk hierbij aan landmeters, architecten, immobiliënkantoren, grote bedrijven, bouwpromotoren, planologen bij intercommunales, urbanisten bij gemeenten, leraars aardrijkskunde enzovoort." De vier initiatiefnemers rekenen per provincie met een budget van 6 tot 8 miljoen frank. Met een vernuftige camera worden vanuit een Cessna 310-vliegtuigje ter beschikking gesteld door de firma Aerodata en vanop 4500 meter hoogte verticale luchtopnames gemaakt. Alles wordt volledig voorgeprogrammeerd en gebeurt satellietgestuurd. Bij Aquaterra worden alle beelden, nadat ze zijn ingescand, digitaal bewerkt. Daarna kunnen ze via de computer op de juiste schaal worden gebracht. Het finale, gebruiksvriendelijke resultaat brengt op een gedetailleerde schaal (1 centimeter = 100 meter) het Vlaamse land tot in uw zetel. Volgens Maarten Van Steenbergen zijn de Vlamingen een volk van aardrijkskundige speurneuzen, helemaal in het verlengde dus van de historische cartograaf Mercator. MAARTEN VAN STEENBERGEN (LANNOO) Een helikoptervisie op ons land.