In september 2002 verklaarde de Dendermondse rechtbank van koophandel de vennootschappen Yatzy en Temse en Hoboken Rederij failliet. Beide firma's behoorden tot het vroegere imperium van de Boelwerf en werden door de Brusselse advocaat Christian Van Buggenhout vereffend. Volgens rechtbankvoorzitter Guido De Croock konden ...

In september 2002 verklaarde de Dendermondse rechtbank van koophandel de vennootschappen Yatzy en Temse en Hoboken Rederij failliet. Beide firma's behoorden tot het vroegere imperium van de Boelwerf en werden door de Brusselse advocaat Christian Van Buggenhout vereffend. Volgens rechtbankvoorzitter Guido De Croock konden deficitaire vereffeningen niet en moest het faillissement worden uitgesproken. Die visie werd gedeeld door het parket. Het Gentse hof van beroep en het parket-generaal waren echter een andere mening toegedaan en vernietigden het vonnis. Daarop trokken de curatoren Jef Dauwe en Lieven D'Hooghe naar het Hof van Cassatie. Het Dendermondse parket gaat echter in tegen de visie van zijn parket-generaal en volgt de curatoren naar Cassatie. Normaal ontwikkelen het parket en parket-generaal een zelfde visie over een dossier. Dat het parket bij Cassatie in beroep gaat tegen een beslissing die het parket-generaal steunt, is uiterst zeldzaam. Volgens het Dendermondse parket dreigen faillissementen op die wijze bijna onmogelijk te worden gemaakt. "Ze zien het faillissement naderen en gaan vlug in vereffening, net vóór de dagvaarding van de rechtbank van koophandel. Bij een vereffening is het stukken makkelijker om bepaalde schuldeisers voor te trekken. Veel schuldeisers doen namelijk de moeite niet om hun schade te recupereren. Het is juist de taak van de curator om over die gelijkberechtiging te waken," aldus de visie van het parket. Van Buggenhout deelt die mening niet "Alleen wanneer de meerderheid van de schuldeisers niet akkoord gaat met de vereffening of als er net voor het bankroet bepaalde transacties gebeurden die nadelig waren voor sommige schuldeisers, kan de zaak failliet worden verklaard," aldus Van Buggenhout. Volgens hem willen de curatoren gewoon hun lokale machtsposities tegenover de vereffenaars verdedigen. Vereffenaars hoeven namelijk niet aangeduid te worden door de plaatselijke rechtbank van koophandel en kunnen van overal komen. Verwacht wordt dat Cassatie de zaak dit najaar zal behandelen. Willy Van Damme