Aan het roer van de Antwerpse Ipo-Ufsia Managementschool staat sinds 1 januari 1999 een duo. Professor Rudy Martens (41 j.) wordt de nieuwe directeur en zal zich vooral bezighouden met de verdere uitbouw van de externe contacten. Kristine Bosmans (38 j.) mag zich algemeen coördinator noemen, wat zoveel betekent als dat haar de dagelijkse leiding wordt toevertrouwd. De duoformule achtte Ipo (voluit Instituut voor Postuniversitair Onderwijs) geen overbodige luxe, want de managementschool staat voor een cruciaal jaar. In de zome...

Aan het roer van de Antwerpse Ipo-Ufsia Managementschool staat sinds 1 januari 1999 een duo. Professor Rudy Martens (41 j.) wordt de nieuwe directeur en zal zich vooral bezighouden met de verdere uitbouw van de externe contacten. Kristine Bosmans (38 j.) mag zich algemeen coördinator noemen, wat zoveel betekent als dat haar de dagelijkse leiding wordt toevertrouwd. De duoformule achtte Ipo (voluit Instituut voor Postuniversitair Onderwijs) geen overbodige luxe, want de managementschool staat voor een cruciaal jaar. In de zomer betrekt de school de nieuwe gebouwen, maar in de eerste plaats wil Ipo dit jaar een opgefriste toekomststrategie invullen. Rudy Martens is een zuiver Ufsia-product. Na zijn studie bedrijfseconomie ging hij als tijdelijk assistent aan de slag aan de Ufsia en bouwde er een academische carrière uit. Intussen doceert Rudy Martens als hoogleraar al tien jaar aan de faculteit toegepaste economische wetenschappen. Vakken rond algemene strategie en management vormen zijn terrein. De Gentenaar heeft er ook twee jaar doctorale research aan Insead opzitten (1985-1987). Sinds 1 oktober 1998 is Rudy Martens ook programmaleider van het postuniversitair programma bedrijfsbeleid ( PPB), dat mikt op mensen met ervaring in het bedrijfsleven. De directeur van het Ipo wil er een nieuw concept ontwikkelen, gebaseerd op drie pijlers: "Actuele vakdomeinen (zoals informatiemanagement), vaardigheidstrainingen (teambuilding of onderhandelen) en een helikopterperspectief (leren strategisch denken) moeten die opleiding karakteriseren." Ook in zijn vrije tijd kan Rudy Martens de managementmicrobe niet loslaten: "Als lid van de stuurgroep van de Vlaamse Strategie Vereniging behoud ik de voeling met de praktijk van het bedrijfsleven." Ook voor Kristine Bosmans is het bedrijfsleven zeker geen onbekende. De algemene coördinator van het Ipo heeft er een studie Germaanse filologie (1979-1983) én toegepaste economische wetenschappen aan de Ufsia (1983-1987) opzitten, met tussendoor een baccalaureaat in de filosofie. Kristine Bosmans: "Germaanse omdat talen me goed liggen, filosofie uit interesse, en TEW om iets in handen te hebben, waar ik ook in het bedrijfsleven mee terechtkon."Via haar contacten als voorzitster van de Ufsia-cel van de studentenorganisatie Aisec kon Kristine Bosmans aan de slag bij Unilever. Ze verdiende er vijf jaar lang haar sporen, eerst als relatieverantwoordelijke voor de groothandelaars, later ook als product manager van het smeerkaasmerk Milkana. In 1992 stapte Kristine Bosmans over naar tabaksgigant Philip Morris: "Ik kreeg er een verkoopteam van dertig mensen onder mijn hoede. Dergelijk aanbod kon ik niet weigeren." In 1996 had Kristine Bosmans het gevoel, dat ze toe was aan een sabbatperiode na tien jaar multinationalervaring. Ze ging als mandaatassistente aan de slag aan de Ufsia in managementsvakgebieden, waar ze onder andere samenwerkte met professor Rudy Martens. Eind vorig jaar kwam opnieuw een aanbod, dat Kristine Bosmans niet kon weigeren.