Invoegbedrijven die écht economisch leefbaar zijn, kan men op de vingers van één hand tellen. Maar toch bestaan ze. Dat bewijst het Kontichse Eco PC Services, dat grote loten afgedankte pc's van bedrijven opkoopt, die vervolgens test en reinigt en ze nadien met waarborg doorverkoopt aan scholen.
...

Invoegbedrijven die écht economisch leefbaar zijn, kan men op de vingers van één hand tellen. Maar toch bestaan ze. Dat bewijst het Kontichse Eco PC Services, dat grote loten afgedankte pc's van bedrijven opkoopt, die vervolgens test en reinigt en ze nadien met waarborg doorverkoopt aan scholen. Typisch voor een invoegbedrijf is dat het gedurende drie jaar van de Vlaamse regering een degressieve loonkostensubsidie ontvangt voor laaggeschoolde langdurig werklozen. In ruil daarvoor engageert de onderneming zich om de banen gedurende acht jaar in stand te houden. En daar slaagt Eco PC Services (zie Trends, 23 oktober 1997) wonderwel in: terwijl het bedrijf in 1996 met drie personeelsleden van start ging, telt het er intussen al negen. Na bijna drie jaar activiteit mag de onderneming van Patrick Henckes alle pc's van Belgacom, Electrabel en verscheidene banken verwerken. Sinds 15 januarimaakt Eco PC Services deel uit van de multinational R. Frazier Europe. Meteen het eerste Vlaams invoegbedrijf dat is overgenomen door een "gewoon" commercieel bedrijf. Eco PC Services was al een tijdje op zoek naar partners om de noodzakelijke internationalisering aan te kunnen. "De globalisering van de economie laat zich ook voelen op de markt van de tweedehandse computers," aldus Henckes. "Om de instroom van gebruikte computers te verzekeren, moesten we internationale aankoopkanalen opzetten. Maar als invoegbedrijf is dat te hoog gegrepen. Dit betekende immers een forse uitbreiding van het aantal staffuncties. Terwijl het werk verschaffen aan langdurig werklozen onze basisdoelstelling is. De verstandigste oplossing was een partner zoeken. Eerst dachten we aan een joint venture. Maar in plaats van samen te wonen, zijn we getrouwd," zegt Henckes, die zich nu ook zaakvoerder van R. Frazier Belgium mag noemen. Vergroten van de afzetmarkt was een tweede reden om samen te gaan met een partner. "Scholen kopen te seizoensgebonden om daar alleen te kunnen groeien. We willen ook aan opkopers en computerdealers tweedehands materieel leveren. In België is dat momenteel een onontgonnen afzetmarkt."Sociale ziel aan de kapitalistische duivel verkocht?Voorwaarde voor een overname was dat de bedrijfsidentiteit van het invoegbedrijf werd gerespecteerd. De potentiële overnemer kon niet alleen de voordelen van de loonsubsidie overnemen. Hij moest er zich ook toe verbinden de arbeidsplaatsen tot vijf jaar na de loonsubsidie te behouden. Zoniet moeten de tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid worden terugbetaald."De sociale status van Eco PC Services had geen invloed op de overnamebeslissing. We zijn evenmin uit om de kersen eruit te halen en de rest op te doeken. Maar het laat ons toe om overal in Europa scholenprojecten op te starten. De Belgische markt was totnogtoe een blinde vlek voor ons. Bovendien is het een solide en rendabel bedrijf," motiveert Ewit Roos, general manager bij R. Frazier Europe, de overnamebeslissing. Patrick Henckes heeft geenszins zijn sociale ziel aan de kapitalistische duivel verkocht, hoewel hij dergelijke opmerkingen verwacht van zijn collega's uit de sociale sector. "Werkgelegenheid creëren was bij de oprichting van het invoegbedrijf een hoofdbetrachting. Maar het kan geen doel op zich zijn. Wij zijn niet verplicht om kleinschalig te blijven. Integendeel, rendabiliteit en een zekere schaalgrootte zijn belangrijk om op lange termijn de werkgelegenheid te garanderen. Beide sluiten elkaar niet uit. Onze maatschappelijke doelstelling - verkopen aan het onderwijs - wordt zelfs nog verstevigd door de aard van onze partner. Door de samensmelting kunnen we onze klanten een waarborg van drie jaar bieden, omdat R. Frazier Europe met Siemens een contract heeft voor technische bijstand." Overigens verschilt de filosofie van het reguliere bedrijf nauwelijks van deze van het invoegbedrijf. Met uitzondering uiteraard dat de voornaamste doelstelling van de eerste winst maken is. Terwijl eventuele winst van invoegbedrijven wordt geïnvesteerd in opleiding en tewerkstelling van langdurig werkzoekenden. Verdubbeling van de omzet in 1999Hoewel de nieuwe dochter voortaan door het leven gaat als R. Frazier Belgium, blijft Eco PC Services als naam bestaan. "Waarschijnlijk benaderen we onder eigen naam de computerdealermarkt, maar in de communicatie met scholen en Belgische toeleveranciers van computermaterieel blijft de oude naam. De goede reputatie en imago van Eco PC Services gooien we niet weg," zegt Roos. Patrick Henckes blijft verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vestiging in Kontich. "Alleen zaken waar schaalvoordelen belangrijk zijn - zoals het aankoopbeleid en de marketing - worden gecentraliseerd in het Nederlandse Culemborg. Bovendien kunnen we gebruik maken van hun knowhow om onze administratie en de productielijn te herinrichten." De toekomstplannenvoor België zijn niet van de poes. Zowel Henckes als Roos voorspellen minstens een verdubbeling van de omzet in 1999. Ewit Roos: "Goedkopere prijzen en het servicecontract met Siemens moeten nog meer scholen over de streep trekken. Ook de particuliere markt en de non-profitsector bieden nog vele mogelijkheden. Vandaag negen werknemers en over vijf jaar een vijftigtal werknemers in de Belgische vestiging is zeker niet onrealistisch." HILDE VEREECKEN