Voor bedrijven die vanaf 2006 een coördinatiecentrum willen, heeft de paarse regering een nieuw fiscaal gunstregime klaar liggen: de financiëleonderneming. In tegenstelling tot het oude stelsel kunnen alle vennootschappen van deze fiscale voordelen genieten, zij het minder uitgebreid dan vroeger.
...

Voor bedrijven die vanaf 2006 een coördinatiecentrum willen, heeft de paarse regering een nieuw fiscaal gunstregime klaar liggen: de financiëleonderneming. In tegenstelling tot het oude stelsel kunnen alle vennootschappen van deze fiscale voordelen genieten, zij het minder uitgebreid dan vroeger. In het Koninklijk Besluit (KB) van 16 mei 2003 staan de concrete voorwaarden én voordelen voor de creatie van een nieuw coördinatiecentrum, dat principieel wél het fiat van de Europese Commissie kreeg. "We losten het oude struikelblok van de loon- en financieringskosten op door beide uitgaven mee in de belastbare basis van de financiële onderneming te stoppen," zegt gewezen minister van Financiën Paul Hatry ( MR). "Ook ligt er een wetsontwerp klaar om het inbrengrecht van 0,5 % op kapitaalverhogingen tot 10.000 euro te beperken ( nvdr - vandaag worden de bestaande coördinatiecentra met 0 % belast)." Toch moet de vertegenwoordiger van België bij de onderhandelingen over de Europese spaarfiscaliteit toegeven dat er nog geen definitief akkoord bestaat over de vrijstelling van registratierechten, het inbrengrecht en de roerende voorheffing van het nieuwe stelsel. Hatry: "Het statuut van de financiële onderneming beantwoordt aan alle vereisten van de Europese Commissie. Voortaan zal elke vennootschap via een ruling ( nvdr - een vrijwillige overeenkomst met de fiscus) van die voordelen kunnen genieten." Ondertussen hakte de Europese Ministerraad op 16 juli de knoop van de oude coördinatiecentra definitief door. Dit dossier was onlosmakelijk verbonden met de spaarrichtlijn (zie blz. 42). Telkens als de Europese Commissie ons gunstregime te hard aanpakte, haalde minister van Financiën Didier Reynders (MR) zijn fiscaal ve-torecht uit zijn broekzak. Na een felle juridische strijd keurde het Europees Hof van Justitie op 26 juni 2003 de voorlopige maatregel goed om alle coördinatiecentra waarvan het statuut vóór eind 2005 afloopt een verlenging tot die datum toe te staan. Daarna worden geen nieuwe vergunningen meer toegekend. Wel mogen de bestaande groepsbanken met een certificaat verder blijven werken tot hun mandaat afloopt (uiterlijk 31 december 2010). Ondertussen zochten en vonden de Europese ministers van Financiën op 16 juli 2003 een oplossing voor de Belgische coördinatiecentra zonder dat de Commissie of de Raad - die over het thema een tegenstrijdige visie hadden - gezichtsverlies leed. Op 17 februari had de Europese Commissie dit fiscale gunstregime als verdoken staatssteun veroordeeld. Met het oog op de goedkeuring van de spaarrichtlijn sloot de Europese Raad vier maand later echter een politiek akkoord om ons land respijt te geven tot eind 2005. Diezelfde dag nog verspreidde Frits Bolkestein, Europees commissaris voor Fiscaliteit, dat de Commissie zonder reserve de overeenkomst goedkeurde. Vijf dagen later verkondigde Mario Monti, Europees commissaris voor de Vrije Markt, echter nooit een verlenging van de coördinatiecentra toe te laten. "Wij hebben toen heel het akkoord over de Italiaanse melkquota en de fiscaliteit op de helling gezet. Met succes," zegt Hatry trots. "De Europese Raad bevestigde op 16 juli unaniem ons voorstel. Tegen deze beslissing gaat de Commissie nu echter in beroep bij het Europees Hof van Justitie, omdat ze vreest dat andere lidstaten onze tactiek zullen overnemen om hun gunstregimes te behouden. Maar aangezien deze rechtbank nooit vóór 2006 tot een definitieve uitspraak zal komen, zal ieder centrum waarvan de vergunning afloopt tot eind 2005 mogen blijven voortbestaan."Werner NiemegeersDe 'financiële onderneming' omzeilt het oude struikelblok van de loon- en financieringskosten door beide uitgaven mee in de belastbare basis te stoppen.