Het VKW Limburg heeft een traditie om bij elke voorzitterswissel zijn strategie te herbepalen. "Ditmaal was de oefening nog belangrijker dan anders" zegt directeur Jos Stalmans. "Er is immers de samenwerking tussen het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) en de Kamers van Koophandel in Voka, Unizo richt zich steeds meer op de kleine en middelgrote ondernemingen, het VBO zoekt een nieuw profiel, bij de sectorfederaties is er het ontstaan van Industrie Vlaanderen en ten slotte is er VKW-nationaal en de andere VKW-provincies die met een eigen strategiebepaling bezig zijn."
...

Het VKW Limburg heeft een traditie om bij elke voorzitterswissel zijn strategie te herbepalen. "Ditmaal was de oefening nog belangrijker dan anders" zegt directeur Jos Stalmans. "Er is immers de samenwerking tussen het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) en de Kamers van Koophandel in Voka, Unizo richt zich steeds meer op de kleine en middelgrote ondernemingen, het VBO zoekt een nieuw profiel, bij de sectorfederaties is er het ontstaan van Industrie Vlaanderen en ten slotte is er VKW-nationaal en de andere VKW-provincies die met een eigen strategiebepaling bezig zijn." VKW Limburg heeft een reputatie van einzelgänger in de VKW-structuur. Terwijl VKW in de andere provincies nog staat voor Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden, is dat voor VKW Limburg niet meer het geval. "We hebben zelfs onderzocht of we voor een andere naam zouden kiezen, maar iedereen heeft ons geadviseerd een sterke merknaam niet te veranderen", aldus Stalmans. VKW Limburg is altijd een sterke ontmoetingsplaats geweest voor ondernemers. Geleidelijk aan is ook de tweede pijler, belangenbehartiging, belangrijk geworden. "We gaan dat verder versterken," zegt voorzitter Didier Goesaert. "We beklemtonen dat ook in het woordgebruik. We speken nu van belangenverdediging, dat klinkt sterker. In die belangenverdediging zitten twee niveaus: lokaal, en dat is gemeentelijk en provinciaal, en bovenlokaal, dat wil zeggen op Vlaams, federaal en Europees niveau. De lokale belangenverdediging doen we alleen of als leidinggevende partner in een coalitie. Bijvoorbeeld met de Kamer van Koophandel van Limburg. De tijd van geruzie is voorbij. We organiseren samen met de kamer het verkiezingsdebat. Voor de bovenlokale materies gaan we coalities aan met de organisaties die het best passen: Voka, een sectorfederatie, het VBO of het VKW-nationaal. Daar zullen we meer een secundaire partner zijn. We hebben dat altijd gedaan, maar nu gaan we die relaties formaliseren. We gaan afspraken maken over de domeinen waarover we samen communiceren." De vraag bij die evolutie naar meer belangenverdediging is of het niet tot een conflict zal komen met Voka, dat van belangenverdediging zijn eerste handelsmerk heeft gemaakt. En is het geen strijd die bij voorbaat verloren is tegen een partner die nu in alle provincies zijn voelhoorns heeft? "Absoluut niet. We denken trouwens niet in termen van strijd, maar van samenwerking," zegt Jos Stalmans. "Tijdens onze rondvraag bleek niemand te twijfelen aan de toekomstkansen van VKW Limburg."Stalmans en Goesaert zien daar verschillende redenen voor. "Ten eerste onze bottom-up-benadering. Wij hebben een sterke netwerking. Vorig jaar hebben we via 210 activiteiten 11.000 mensen bereikt. Ten tweede onze representativiteit. Wij hadden op 31 december 2002 815 leden, dat zijn 5,87 % meer bedrijven dan het voorgaande jaar. Dat is goed voor driekwart van de Limburgse middelgrote en grote bedrijven. Ten derde lanceren we het aspect van degelijk ondernemen, een concept dat ruimer is dan deugdelijk bestuur en dat ons differentieert van andere werkgeversorganisaties. Ten vierde, en dat maakt ons uniek, onze selectiviteit. Alleen bedrijven die minstens twintig werknemers tellen - in de dienstensector is tien voldoende - kunnen lid worden." Goesaert en Stalmans zijn overtuigd van hun eigen kracht. "Zolang we representatief zijn en een vinger aan de pols hebben bij de bedrijfsleiders, hoeven we ons geen zorgen te maken." Dat is ook de reden waarom vorig jaar het voorstel van VEV-voorzitter Jef Roos om een verregaande samenwerking te sluiten met de Limburgse Kamer werd afgehouden. Stalmans: "Het was een beetje onder het motto van 'je zult wel moeten want anders... ' Ons bestuurscomité ziet voor ons echter een toekomst als nicheorganisatie." Tegelijk heeft Jos Stalmans zijn bedenkingen bij Voka. Je kunt niet voor alle bedrijven werken, luidt zijn analyse. "Bovendien zit Unizo in dezelfde vijver te vissen. Nog voor het eind van het jaar komen daar problemen van. En ik heb daar absoluut geen leedvermaak bij. Integendeel, ik maak me daar grote zorgen over."Guido Muelenaer"Nog voor het einde van het jaar komt er ruzie tussen Voka en Unizo."