"In 2019 lijken de politieke risico's iets minder extreem dan begin 2018", stelt Stephanie Kelly, senior political economist bij Aberdeen Standard Investments. "De spanningen tussen Italië en de Europese Commissie zijn afgenomen en het ziet ernaar uit dat China en de Verenigde Staten aansturen op een wapenstilstand in hun handelsoorlog. Maar dat neemt niet weg dat onze groeiverwachtingen voor de meeste regio's minder positief zijn dan de consensus."
...

"In 2019 lijken de politieke risico's iets minder extreem dan begin 2018", stelt Stephanie Kelly, senior political economist bij Aberdeen Standard Investments. "De spanningen tussen Italië en de Europese Commissie zijn afgenomen en het ziet ernaar uit dat China en de Verenigde Staten aansturen op een wapenstilstand in hun handelsoorlog. Maar dat neemt niet weg dat onze groeiverwachtingen voor de meeste regio's minder positief zijn dan de consensus." Volgens Kelly zijn de risico's op een recessie op korte termijn beperkt. Dat is te wijten aan het monetaire beleid dat voorzichtig blijft, met twee verwachte renteverhogingen in de Verenigde Staten. De normalisatie in Europa wordt in het beste geval uitgesteld tot volgend jaar. "Ik verwacht nog altijd dat er een akkoord wordt gesloten over de brexit, maar het staat buiten kijf dat de risico's de afgelopen maanden zijn toegenomen. Een tweede referendum is niet meer helemaal uit te sluiten." Romain Boscher, global CIO equities bij Fidelity, gelooft wel dat de economische groei zal vertragen, maar ook hij verwacht geen recessie. "Het grootste deel van de renteverhogingen hebben we gehad. De enige grote onzekerheid blijft de Chinese groei." Alex Tedder, head of global equities bij Schroders, wijst erop dat de waardering van de markt aantrekkelijk lijkt, maar dat de hoge Amerikaanse marges niet houdbaar zijn in de komende maanden. Daar zijn twee redenen voor: de stijging van de lonen in de Verenigde Staten en Europa, en de hogere rente die de komende maanden zal leiden tot een toename van de herfinancieringen. "En dat terwijl de schulden van de niet-financiële sector sterk zijn gestegen in de Verenigde Staten", voegt hij eraan toe. "Dat is een verontrustende factor op middellange termijn." Daarom meent Tedder dat de consensus, die uitgaat van een wereldwijde winstgroei van 7 procent in 2019, te optimistisch is. Ook Romain Boscher denkt dat de schuldgraad - tien jaar na de financiële crisis - te groot blijft, zowel in de ontwikkelde als in de opkomende landen. "Te hoge schulden zijn een wereldwijd probleem. Niemand is gebaat bij een te snelle stijging van de obligatierente. De rente zal volgens ons dan ook nog lang laag blijven en de cyclus zal vanaf nu veel afhankelijker zijn van de overheidsuitgaven, met name in China, Italië en Frankrijk. Te hoge begrotingstekorten zijn een wereldwijde kwaal, maar ik geloof niet dat ze een nieuwe crisis inluiden die de markten zal doen ontploffen." "2018 was een moeilijk jaar voor beleggers. Alleen de beurzen in Brazilië en Rusland hebben het jaar niet afgesloten in het rood", zegt Romain Boscher. "Zelfs de obligatierendementen hebben de beleggers niet beschermd. Door de vertraging van de renteverhogingen zullen aandelen nog lange tijd meer opbrengen dan obligaties. Beleggers die op zoek zijn naar rendement kiezen daarom het best voor aandelen of andere activaklassen die inkomsten genereren, zoals vastgoed of onderhandse leningen." Voor 2019 wijst Boscher op de grote onzekerheid over de Amerikaanse groei. De markt heeft al geanticipeerd op een sterke economische vertraging, terwijl een winstgroei rond 7 procent wordt verwacht. "Als het niet tot een recessie komt, is er met aandelen meer te winnen dan te verliezen." Al is het volgens hem zaak voorrang te geven aan kwaliteitsbedrijven met een gezonde financiële situatie. "Bedrijven met een slechte balans kunnen zich moeilijker herfinancieren en de markt van high-yieldobligaties is al meerdere maanden vrijwel gesloten voor nieuwe emissies." Alex Tedder adviseert gediversifieerd te beleggen in verschillende sectoren en geografische regio's, om zich in te dekken tegen de volatiliteit en het gebrek aan zichtbaarheid op de financiële markten. "Maar er zijn heel wat mogelijkheden. De technologiesector behoudt nog een groot potentieel. Die kansen schat de markt vaak niet goed in." Hij is minder positief over de vooruitzichten voor Europese aandelen. "Er zijn te veel structurele problemen. Beleggers geven daarom de voorkeur aan landen zoals de Verenigde Staten, Japan of de opkomende markten." Volgens Tedder zit in de waardering van de opkomende landen veel slecht nieuws van 2018 verwerkt. Een herstel van de winstverwachtingen zal volstaan om de koersen weer snel te doen stijgen. "India is een van onze favoriete landen. Er doen zich veel positieve ontwikkelingen voor, die meer aandacht verdienen van beleggers." Geografisch bekeken staat Romain Boscher gunstig tegenover waardeaandelen uit de Verenigde Staten en groeiwaarden uit Europa en Japan. "In Europa wordt het valuesegment gedomineerd door bankgroepen, waarvan de resultaten de komende drie of vier jaar zullen worden beïnvloed door de lage rente." Tot slot onderstreept hij dat veel valuta's uit opkomende landen ondergewaardeerd zijn, wat goede instapmogelijkheden biedt. "Het is moeilijk te beleggen in de opkomende markten zonder vertrouwen in de munt." Voor Christian Howells, head of investment specialists bij Aberdeen Standard Investments, is het toenemende risico op een recessie op middellange termijn vooral verontrustend voor Amerikaanse bedrijven die grote schulden zijn aangegaan. De Amerikaanse gezinnen zijn financieel veel gezonder. "Ons hoofdscenario gaat nog niet uit van een economische recessie. Daarom blijven onze posities op de beurzen weinig agressief, met een voorkeur voor defensieve en weinig risicovolle waarden." Andere activaklassen die zijn voorkeur genieten, zijn obligaties uit opkomende landen in lokale valuta's en infrastructuurprojecten, "waarvan de kasstromen weinig afhankelijk zijn van de wereldwijde economische context".