"In 2019 lijken de politieke risico's iets minder extreem dan begin 2018", stelt Stephanie Kelly, senior political economist bij Aberdeen Standard Investments. "De spanningen tussen Italië en de Europese Commissie zijn afgenomen en het ziet ernaar uit dat China en de Verenigde Staten aansturen op een wapenstilstand in hun handelsoorlog. Maar dat neemt niet weg dat onze groeiverwachtingen voor de meeste regio's minder positief zijn dan de consensus."
...