De komende weken staat de weekendprogrammering van Kanaal Z volledig in het teken van de Vlaamse en Europese verkiezingen. Met welke thema's trekken de partijen naar de stembus? Hoe ziet hun verkiezingsprogramma er uit? En wat is het economische gewicht ervan? Kanaal Z zoekt het tussen nu en 13 juni voor u uit, in samenwerking met de redacties van Trends en ...

De komende weken staat de weekendprogrammering van Kanaal Z volledig in het teken van de Vlaamse en Europese verkiezingen. Met welke thema's trekken de partijen naar de stembus? Hoe ziet hun verkiezingsprogramma er uit? En wat is het economische gewicht ervan? Kanaal Z zoekt het tussen nu en 13 juni voor u uit, in samenwerking met de redacties van Trends en Knack. Zaterdag 1 mei wordt de reeks op gang getrokken met Knack TV. In de studio zitten Jean-Luc Dehaene ( CD&V) en Mia De Vits ( SP.A), die de Europese lijst van hun partij trekken. Zij gaan in debat over het sociale Europa, de Europese grondwet en de uitbreiding van de Europese Unie ( EU). Deze actuele thema's worden ingeleid door korte interviews met opinieleiders. Zo ging Kanaal Z voor de eerste aflevering praten met Derk Jan Eppink, kabinetsmedewerker van EU-commissaris Frits Bolkestein, verantwoordelijk voor de interne markt. U krijgt ook de mening van VBO-voorzitter Luc Vansteenkiste te horen. Knack-hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert en Kanaal Z-hoofdredacteur Jozef Vangelder leiden het debat. De weken nadien staan de Vlaamse thema's centraal. Vijf keer na elkaar is er ruimte voor inhoudelijk sterke discussies over werk, welzijn, onderwijs, belastingen en verkeer. Zowel mondige burgers uit het middenveld als kopstukken uit het bedrijfsleven komen aan bod. Het wordt dus meer dan een traditionele discussie tussen de grote namen van de diverse politieke partijen. Jozef Vangelder en voormalig Trends-hoofdeconoom Johan Van Overtveldt onderwerpen in Trends TV met name het economische programma van de partijen aan een nauwgezette analyse. Op 8 mei doen ze dat in het gezelschap van Vera Dua ( Groen!) en Wilson De Pril van de werkgeversfederatie Agoria. Trends TV heeft onder meer oog voor de verwezenlijkingen van de groenen in de Vlaamse regering en gaat na of een 'groene economie' haalbaar is. De uitzendingen beginnen telkens op zaterdag om 12 uur en zijn daarna het hele weekend lang te bekijken. Kijkers kunnen bovendien reageren via trendstv@kanaalz.be.