Het hof van beroep van Catania op Sicilië heeft Karel Vinck vrijgesproken in de asbestzaak. Daarmee vernietigt het de eerdere uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg. Die eerste uitspraak veroordeelde de gewezen manager van de Siciliaanse Eternit-fabriek tot drie jaar voorwaardelijk wegens doodslag (het onvoldoende beschermen van het personeel). Dit bericht werd door de redactie van Trends op vrijdag 7 augustus op onze website gemeld. Enkele reacties:
...

Het hof van beroep van Catania op Sicilië heeft Karel Vinck vrijgesproken in de asbestzaak. Daarmee vernietigt het de eerdere uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg. Die eerste uitspraak veroordeelde de gewezen manager van de Siciliaanse Eternit-fabriek tot drie jaar voorwaardelijk wegens doodslag (het onvoldoende beschermen van het personeel). Dit bericht werd door de redactie van Trends op vrijdag 7 augustus op onze website gemeld. Enkele reacties: > Asbest was oorspronkelijk een natuurlijk product dat gigantische voordelen had. Achteraf kunnen we weliswaar verbanden leggen tussen toenmalige ziektes en overlijdens, maar op het moment zelf was niet altijd alles even klaar en duidelijk. Longkankerspecialisten spreken zich vandaag niet zwart op wit uit over het verband tussen fijne stofdeeltjes van dieselmotoren en longkanker, maar zijn zeer argwanend. Er is geen bewijs, maar wel een zwaar vermoeden. Kan men de CEO's van autoconstructeurs van vandaag over 30 jaar individueel veroordelen omdat ze dieselmotoren gebruiken? Kan men de huidige ministers over zoveel jaren veroordelen omdat ze geen diesels verboden? Luchtvervuiling is een collectief gegeven met collectieve verantwoordelijkheid. Dat was destijds ook het geval voor asbest. Kan één persoon daar dan aansprakelijk voor worden gesteld? > Karel Vinck is niet in zijn eentje verantwoordelijk voor alle asbestdoden ter wereld, maar hij kan toch onmogelijk onwetendheid inroepen als basis voor vrijspraak? > In het rapport van de nv Kon. Mij De Schelde van J. Stumphius uit 1969 staan alle gevaren van asbest uitgebreid beschreven. Dit rapport vond veel weerklank in de pers en verhinderde de inplanting van een asbestfabriek in de Gentse kanaalzone. Het is toch niet te geloven dat dit mijnheer Vinck allemaal ontgaan is. > Mijn medeleven aan alle slachtoffers van asbest, de getuigenissen ervan zijn verbijsterend. In Italië alleen spreekt men al van duizenden slachtoffers en doden. Je zult maar arbeider geweest zijn bij Eternit. Om rillingen van te krijgen dat diegenen die hieraan miljoenen hebben verdiend vrijuit gaan. > Toen Vinck aan het hoofd stond van Eternit was hij niet op de hoogte van de gevaren van asbest... zegt hij nadien. Vandaag staat Karel Vinck aan het hoofd van BAM. Hij kan nu niet beweren niet op de hoogte te zijn van de gevaren van fijn stof. Daar is vanuit de medische sector voldoende op gewezen. Krijgt hij de Lange Wapper-brug toch goedgekeurd, dan is dat een misdadig verzuim.