We trappen een open deur in als we stellen dat Transocean als wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties kreunt onder de lage olieprijzen. Gelukkig geeft Saudi-Arabië steeds meer signalen dat de prijsdaling stilaan voldoende is. De ongezien zware besparingen bij de olieproducenten, die zich overigens ook volgend jaar nog volop zullen doorzetten, richtten een enorme ravage aan bij de oliedienstverleners, met koersdalingen van 80 % en meer.
...

We trappen een open deur in als we stellen dat Transocean als wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties kreunt onder de lage olieprijzen. Gelukkig geeft Saudi-Arabië steeds meer signalen dat de prijsdaling stilaan voldoende is. De ongezien zware besparingen bij de olieproducenten, die zich overigens ook volgend jaar nog volop zullen doorzetten, richtten een enorme ravage aan bij de oliedienstverleners, met koersdalingen van 80 % en meer. De zware crisis heeft een enorme impact op de vloot van Transocean. In oktober 2014 bestond die nog uit 79 platforms, waarvan er 69 actief waren, twee inactief en acht stacked (met verminderde operationele kosten, zonder uitzicht op een nieuw contract). Het zwakke punt dat we toen al aangaven, was het feit dat veel platforms einde contract vielen in 2015 (20) en 2016 (23). Intussen is de vloot gekrompen naar 62 platforms, waarvan er 41 actief zijn, zeven inactief en vertien stacked. Sinds het begin van de crisis ontmantelde Transocean al 22 platforms, waarop vorig jaar 148 miljoen USD en dit jaar 664 miljoen USD aan afwaarderingen werden geboekt. Bovendien is het leed nog niet geleden, want voor 24 actieve platforms vervalt het contract dit jaar (3) of in 2016 (21). Het management verwacht geen verbetering van de situatie voor 2017. Positief is wel dat het nieuwbouwprogramma van twaalf platforms, dat nog werd beslist voor het begin van de olieprijsdaling, al meerdere keren werd aangepast. Toch werd de Thalassa, het eerste ultradiepwaterplatform van in totaal vijf met contract, in september opgeleverd. De Thalassa heeft een tienjarig contract met Shell tegen een aantrekkelijk dagtarief van 519.000 USD. De overige elf platforms (vier met en zeven zonder contract) worden gespreid over de periode 2016 tot 2020 opgeleverd. Operationeel beperkt het bedrijf de schade dankzij een besparingsprogramma van minstens 1 miljard USD, het verlagen van de interestlasten met 45 miljoen USD (904 miljoen USD schuldaflossing en 292 miljoen USD vervroegd teruggekochte schuld, waardoor de totale uitstaande schuld verminderde naar 9 miljard USD) en het volledig schrappen van het dividend, nadat het eerder was verlaagd van 3 USD naar 0,6 USD per aandeel op jaarbasis. In het derde kwartaal viel de omzet met 29,2 % terug, tot 1,61 miljard USD en na negen maanden is er een omzetdaling met 20,2 %, tot 5,54 miljard USD. De gemiddelde bezettingsgraad zakte naar 70 % in het derde kwartaal (76 % vorig jaar), en bedraagt na negen maanden 75 % (78 % in 2014). Het gemiddeld dagtarief daalde van 403.100 USD naar 385.300 USD op kwartaalbasis, en van 405.800 USD naar 394.800 USD na negen maanden. De nettowinst bedraagt na negen maanden 180 miljoen USD, tegenover 1,17 miljard USD verlies vorig jaar, terwijl de recurrente winst daalde van 1,46 miljard USD naar 1,12 miljard USD, of van 4 USD naar 3,06 USD per aandeel. Het aandeel weerspiegelt tegen 0,4 keer de boekwaarde de moeilijke gang van zaken, maar structureel koersherstel is op korte termijn niet aan de orde. We verhogen het risicoprofiel vanwege de toegenomen onzekerheid, maar zien Transocean in een later stadium van de crisis een actieve rol vervullen in de onvermijdelijke sectorconsolidatie. Advies: koopwaardig Risico: hoog Rating: 1C