WIE

Wim De Wulf (55)
...

Wim De Wulf (55) Secretaris-generaal van Energia, voorheen de Belgische Petroleum Federatie Wim De Wulf was 28 jaar actief bij ExxonMobil. "Ik heb er alle onderdelen van de waardeketen doorlopen, zoals de marketing, de klantendienst, de logistiek en de aanvoer van grondstoffen naar raffinaderijen. Daarnaast heb ik enkele strategische functies uitgeoefend in Nederland en de Verenigde Staten, waar ik mij mee heb gebogen over de langetermijnplannen van Exxon." "Ik ben bij de Belgische Petroleum Federatie terechtgekomen op een scharniermoment. Dat verklaart ook de naamsverandering naar Energia. Die moet onze transformatie beter reflecteren. We evolueren naar multi-energiebedrijven die geleidelijk aan fossiele energieën vervangen door koolstofarme en klimaatneutrale producten", zegt De Wulf. "Het is mijn taak beleidsmakers ervan te overtuigen dat wij daarin een belangrijke rol kunnen spelen." Energia telt alle belangrijke spelers in de sector onder zijn leden, zoals ExxoMobil, TotalEnergies, Chevron en Q8. De Wulf: "Het is belangrijk dat we onze raffinaderijen voeden met hernieuwbare grondstoffen naast de bestaande. Die trend is al aan de gang. Als je diesel tankt, zitten daar 10 procent hernieuwbare producten in. Dat is de eerste generatie. Er zal meer en meer afval, onder meer uit de land- en bosbouw, worden gebruikt." "Om een groene en betaalbare mobiliteit te realiseren zal de inzet van alle duurzame technologie nodig zijn, en dus ook van koolstofarme brandstoffen. Die worden onmisbaar in het maritieme, lucht- en vrachtwagentransport. Ook in de personenwagens zullen koolstofarme brandstoffen een belangrijke rol spelen om het wagenpark te vergroenen." Fietsen, mountainbike en golf.