In een wereld vol opwindende nieuwe technologie lijken saaie grondstoffen - grotendeels zaken die uit de grond gehaald worden - ouwe koek. Toch is de vraag naar grondstoffen toegenomen en zijn de prijzen pijlsnel gestegen. Maar ook daarin zal in 2007 verandering komen.
...

In een wereld vol opwindende nieuwe technologie lijken saaie grondstoffen - grotendeels zaken die uit de grond gehaald worden - ouwe koek. Toch is de vraag naar grondstoffen toegenomen en zijn de prijzen pijlsnel gestegen. Maar ook daarin zal in 2007 verandering komen. De suikerprijs is sinds 2001 verdubbeld, de prijzen van olie, staal en goud zijn verdrievoudigd en de prijs van koper is naar het vijfvoud geklommen. De doorsneereactie van de verkopers op de markt bestaat erin meer te produceren, met het gevolg dat de prijzen dalen. Maar de stevige vraag van snel groeiende landen als China en van traders die gretig speculeren, heeft de markt meer dan onderhouden. Mijnexploitanten en olieboorders hebben daarnaast moeite gehad om de markt te bevoorraden, wat de prijzen nog meer heeft aangevuurd. Komt daar nu een verlengstuk aan? Waarschijnlijk niet. De tragere economische groei, vooral in de rijke wereld, zal de vraag naar grondstoffen intomen en de prijzen helpen drukken. In vele delen van de wereld stijgen ook de interestvoeten en omdat de beleggers meer en meer afkerig worden van risiconeming, zullen sommigen zich afwenden van de grondstoffen. Vooral de hedgefondsen, die de boom zo nadrukkelijk ondersteund hebben, zullen nieuwe aanwendingen vinden voor hun cash. En de producenten, aangemoedigd door vijf jaren van hoge prijzen, zullen er beter in slagen om nieuwe voorraden te sturen naar de plekken waar ze nodig zijn. De weerslag op de prijzen zal verschillend zijn naargelang de grondstof. Ruwe olie zal op een hoog peil blijven staan, meer bepaald boven de 65 dollar per vat in 2007, wat niet veel zal verschillen met het voorgaande jaar. De tragere groei in de Verenigde Staten zal daar het olieverbruik temperen, maar de ontwikkelingslanden zullen meer verbruiken. De weinige nieuwe olie die naar boven gepompt wordt, zal snel verbruikt worden en zal niet dienen als buffer voor de wereldwijde capaciteit. De markt zal gespannen zijn en kwetsbaar voor geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Afrika. De prijzen zullen wispelturig blijven en mogelijk zelfs opklimmen naar 80 dollar per vat. Industriële grondstoffen, vooral metalen als koper en zink, zullen meer getroffen worden door de economische vertraging. De prijzen zouden tegen het midden van 2007 een piek kunnen bereiken en daarna niet veel meer dalen. De vraag vanuit de Chinese fabrieken zal wat afkoelen, maar niettemin stevig blijven. Stakingen, gebrek aan expertise en lage voorraden zullen allemaal een bodem onder de metaalprijzen vormen. Toch zal de index van de prijzen voor industriële grondstoffen die opgesteld wordt door de Economist Intelligence Unit in 2007 slechts met 3 % stijgen, na een fikse sprong van 50 % in 2006. De prijsvooruitzichten voor landbouwgrondstoffen zijn wisselvallig. Suiker, maïs en oliezaden, die gebruikt worden voor biobrandstof, zullen profiteren van de hoge energieprijzen. De burgeroorlog in Ivoorkust en een magere oogst in Vietnam hebben de prijzen op respectievelijk de cacao- en koffiemarkt omhoog gestuwd. Maar landbouwproducten kunnen gemakkelijker geproduceerd worden dan metaal of olie, zodat de hogere prijzen ervoor zouden moeten zorgen dat de markten degelijk bevoorraad worden in 2007. Na een stijging met 9 % in 2006 zal de prijsindex voor 'zachte' grondstoffen van de Economist Intelligence Unit in 2007 een dip van 5 % maken.