S tany Van den Dooren is met het Kapelse Antracom Belgium en met enkele onbekende buitenlandse vennootschappen actief in de salvage trading. Hij koopt en verkoopt goederen die niet van de haven tot bij de klant geraken. Afgekeurde, bijna verlopen of niet-betaalde waren en goederen van failliete klanten van maritieme bedrijven, bijvoorbeeld. "Vandaag zoeken we een partij voor 600 ton steenkool, morgen voor de allerbeste wijn," klinkt het bij Van den Dooren. "Snel weten wie ...

S tany Van den Dooren is met het Kapelse Antracom Belgium en met enkele onbekende buitenlandse vennootschappen actief in de salvage trading. Hij koopt en verkoopt goederen die niet van de haven tot bij de klant geraken. Afgekeurde, bijna verlopen of niet-betaalde waren en goederen van failliete klanten van maritieme bedrijven, bijvoorbeeld. "Vandaag zoeken we een partij voor 600 ton steenkool, morgen voor de allerbeste wijn," klinkt het bij Van den Dooren. "Snel weten wie wat kan gebruiken, daar draait het om." De omzet van Antracom schommelt enorm, tussen tien en enkele tientallen miljoenen. Uiteindelijk is de marge belangrijker en "die loopt soms op tot veel meer dan 25%." Van den Dooren: "We kochten en verkochten kolen, cacao, suiker, hifi-materiaal, bevroren vis, veevoeders, consumptiegoederen, meststoffen en chemicaliën."Tenzij het voeding betreft, koopt Antracom dikwijls zonder concreet te weten wie (aan welke prijs) de goederen wil kopen. Van den Dooren: "Je mag producten niet te lang in het magazijn bewaren, want de kans is groot dat ze snel uit de mode geraken of in prijs zakken. Wie niet snel wil verkopen en op prijsstijgingen rekent, is geen trader maar een speculant. Daar pas ik voor." Af en toe koopt Van den Dooren partijen waar hij achteraf gezien absoluut niets mee kan aanvangen. Zo zit hij momenteel op een partij licht beschadigde elektronische kasten voor industrieel gebruik ter waarde van 10 miljoen frank. "Ik hoop dat ik ze kan verkopen als schroot aan zo'n 1,5 frank per kilo," klinkt het.De snelle winsten lokken nogal wat nieuwelingen naar de salvage trading. Ze vergeten wel eens dat snelle verliezen ook voorkomen. Van den Dooren, die zelf al sinds 1982 in het vak zit, getuigt: "Er is veel komen en gaan. Uiteindelijk zijn er slechts een tiental vaste waarden in deze handel." Salvage trading is een fraudegevoelige sector. De kans dat goederen na een gefingeerde "uitvoer" terug naar België worden vervoerd, is niet gering. "Wij blijven aansprakelijk voor de betaling van de BTW," repliceert Van den Dooren. "Fraude via vervalste exportdocumenten is in de salvage trading even waarschijnlijk als in de normale handel."Wel gebeurt het dat afgekeurde merkproducten toch - tegen de zin van de fabrikant - op de Belgische markt komen en zo de normale marges in gevaar brengen. "Er duiken in dit wereldje nogal wat snelle jongens op, met wie ik liever geen zaken doe," zegt Van den Dooren. "Wij respecteren afspraken met de merkproducent. Ook weiger ik met Russische bedrijven te handelen. Ik wil niet dat ik goederen in het circuit breng, die een week later op het Falconplein aan de man worden gebracht."