Zouden de vier medestichters van Trade Euro, te weten Sander Pols...