RISKANTE PISTE.
...

RISKANTE PISTE.Tractebel dreigt het spook van de Katangese secessie op te roepen en dus in Congo weerstanden op te wekken. Tractebel werkt aan een partnerschap met de Congolese staatsonderneming voor elektriciteitsvoorziening Snel (Société Nationale d'Electricité). Tractebel en Snel willen samen scheep gaan in de op te richten SEK ofte Société d'Electricité du Katanga. Het doel is economisch verantwoord, namelijk het heropknappen van de twee bestaande Nzilo-elektriciteitscentrales ( Delcommune en Le Marinel) nabij het koperwinningsgebied van Kolwezi. SEK zou ook de derde Nzilo-centrale, waarvan de funderingen in de jaren '60 werden gelegd, opbouwen. De drie centrales kunnen samen de nodige stroom opwekken voor de geplande heropstanding van Groupe Ouest, de belangrijkste mijnsector voor de koper- en kobaltwinning door Gécamines, en ook zorgen voor de voeding van het nog te ontginnen Tenke Fungurume-erts dat in handen kwam van de Zweeds-Canadese Lundin-groep. Vanuit economisch oogpunt is het SEK-project de logica zelve. Politiek-strategisch ligt de SEK-optie bijzonder delicaat: Tractebels voorloper, de Union Minière du Haut Kantanga, wordt nog steeds geassocieerd met de vanuit België gesteunde afscheiding van de koperprovincie in 1960. De SEK-optie past qua politieke keuze volledig in de dubbelzinnigheid die het Kabila-bewind kenmerkt: enerzijds de verheerlijking van de unitarist Lumumba (die door de Katangese secessionisten werd vermoord), anderzijds de bevoordeling door Kabila van Katanga ten koste van Kinshasa. Als Kabila zou gaan wankelen (en van het toneel zou verdwijnen), zou de SEK-strategie Tractebel zuur kunnen opbreken: steeds meer Congolezen kijken met lede ogen naar de versterking van Katanga door het huidige regime. Misschien biedt de Inga-optie daarom meer zekerheid (tenzij de Amerikanen zich bij een balkaninsering van Congo zouden neerleggen). De 2000 kilometer lange Inga-hoogspanningslijn, die Katanga onder Mobutu economisch afhankelijk maakte van Kinshasa, was op het eind van de jaren zeventig een financiële ramp. Maar ze ligt er nu eenmaal. Een partnership met Snel voor een renovatie van de Inga-centrales - en niet voor SEK - zou trouwens ook tegemoet komen aan de verwachtingen van de Zuid-Afrikanen. Het Zuid-Afrikaanse Eskom rekent immers op stroomvoorziening vanuit Inga om de tekorten in Zuid- en zuidelijk Afrika op te vangen.