Het is niet altijd nodig de wereld af te schuimen op zoek naar een gepast buitenhuis. De Belgische kust en de Ardennen bieden uitstekende mogelijkheden voor een tweede verblijf. Aan de Vlaamse kust tekenen de professionelen al verschillende jaren een marktverzadiging op. Als gevolg daarvan stegen de prijzen de voorbije jaren wat minder sterk.
...

Het is niet altijd nodig de wereld af te schuimen op zoek naar een gepast buitenhuis. De Belgische kust en de Ardennen bieden uitstekende mogelijkheden voor een tweede verblijf. Aan de Vlaamse kust tekenen de professionelen al verschillende jaren een marktverzadiging op. Als gevolg daarvan stegen de prijzen de voorbije jaren wat minder sterk.Vlaamse kustIn 1988 vormde de appartementenverkoop aan de kust 25,2% van de totaalverkoop in België. De jongste jaren schommelt dat aandeel rond 17% à 18%.In de Oostendse agglomeratiezijn de prijzen van de appartementen in 1996 met 4% gestegen. Volgens Philippe Janssens van het studiebureau Stadim bedroeg de gemiddelde prijs van een appartement er 2.655.000 frank, een stijging met 20% tegenover 1992. Voor de kleinere appartementen werd in 1996 een status-quo opgetekend: de gemiddelde prijs beliep 2,2 miljoen frank (+18% tegenover 1992). De prijs van appartementen met twee slaapkamers in Oostende - die in 1995 nog met 7% terugliep - herpakte zich in 1996: de prijzen stegen met 14%. Een tweeslaapkamerappartement kostte toen gemiddeld 2.948.000 frank (een stijging met 20% tegenover 1992). De grote appartementen werden tussen 1992 en 1994 zo'n 24% duurder, waardoor de gemiddelde prijs 3,8 miljoen frank bedroeg. In die laatste categorie is er de afgelopen jaren nog amper beweging merkbaar in de prijzen. Nog steeds in de Oostendse agglomeratie zijn de prijzen van woonhuizen in 1996 gestegen tot 2.753.000 frank. Dat is 6% meer dan in 1995 en 23% meer dan in 1992. De prijzen van kleinere woningen, opgetrokken op percelen van maximaal 90 vierkante meter, stegen in 1996 met 5%. Ze kostten toen precies 2 miljoen frank, een vijfde meer dan in 1992. Voor een gemiddelde Oostendse woning op percelen tussen de 360 en 720 vierkante meter betaalde een koper eind 1996 zo'n 3.072.000 frank.In Knokke-Heistbedroeg de gemiddelde prijs van een villa eind 1996 zo'n 8.840.000 frank, tegenover 8,5 miljoen frank in 1992. De grote landhuizen (percelen van 720 tot 1500 vierkante meter) gingen eind 1996 van de hand voor bijna 14 miljoen frank. In vergelijking met 1992 is dat een toename met een derde. De gemiddelde prijs van een appartement in Knokke bedroeg eind 1996 zo'n 4.542.000 frank. In totaal verwisselden er 900 appartementen van eigenaar. De grotere Knokse appartementen werden in 1995 zo'n 4% duurder, in 1996 nog eens 7%. De gemiddelde prijs in 1996 bedroeg er 6,9 miljoen frank.In Blankenbergewerden in 1996 zo'n 400 appartementen verhandeld. De kleine appartementen gingen er van de hand voor gemiddeld 2,1 miljoen frank, een kwart meer dan in 1992. De prijs van kleinere woningen (percelen van maximaal 90 vierkante meter) verdubbelde tussen 1992 en 1996 tot 2.462.000 frank.Tussen De Panne en Koksijdebetaalde men eind 1996 voor een huis gemiddeld 3.559.000 frank (een stijging met 12% tegenover 1992-1993). De prijs van een appartement bedroeg 2.940.000 frank. Voor de regio Nieuwpoort-Oostduinkerke bedroegen de prijzen respectievelijk 3.485.000 frank (huizen) en 2.985.000 frank (appartementen).ArdennenIn het arrondissement Aarlenkon men tussen 1989 en 1994 een verdubbeling optekenen van de vastgoedprijzen. In 1996 kostten kleine woningen op percelen tussen 90 en 180 vierkante meter gemiddeld 2.325.000 frank. De kostprijs van een doorsnee woning, op een oppervlakte van 360 tot 720 vierkante meter, bedroeg 2.775.000 frank. Tussen 1988 en 1991 stegen de prijzen van bouwgronden met bijna 50%, maar vandaag is er een stagnatie merkbaar. In 1996 opteerde de helft van alle kopers voor percelen tussen de 720 en 1500 vierkante meter; ze werden verhandeld tegen 761 frank per vierkante meter. Voor de grote percelen werd 500 frank per vierkante meter betaald, 35% meer dan in 1995.In Bastenakenbleven de prijzen stijgen. Ze verdubbelden zelfs in vergelijking met 1990-1991. Een gemiddelde woning werd eind 1996 verkocht voor 2.423.000 frank. Dat is meer dan in Virton (2.350.000 frank) en te vergelijken met het cijfer van Marche-en-Famenne (2.456.000 frank).In Marche-en-Famennewas het aantal verkopen van huizen in de periode 1993-1995 met 8% gedaald tegenover 1992. In 1996 zette deze trend zich voort: er werden minder dan 400 contracten gesloten, een daling met nog eens 12%. Toch blijft de vraag naar woningen in deze streek groot. De prijzen van huizen op percelen tussen 180 en 360 vierkante meter stegen in 1996 tot 2.158.000 frank, 32% meer dan in 1995 en zelfs 56% meer dan in 1993. Voor grote woningen werd een prijs betaald van gemiddeld 3.921.000 frank. Dat is 16% meer dan in 1995 en 92% meer dan in 1992.Nog steeds in hetzelfde arrondissement stegen de prijzen van de bouwgronden in 1996 met 4% tot 350 frank per vierkante meter. Dat komt neer op een stijging met 20% tegenover 1992. De prijzen van percelen tussen 720 en 1500 vierkante meter bleven in 1994-1995 ongeveer gelijk. In 1996 stegen ze weer met 9%, tot 373 frank per vierkante meter.In Neufchâteauverdubbelden de prijzen van huizen in vergelijking met de periode 1983-1987. Na een stijging met 13% in 1995, zette deze groei zich voort met 3% in 1996. Toen betaalde men voor een woning gemiddeld 2.216.000 frank.In Virtonbereikte de prijs van woningen op grote oppervlakten in 1996 zo'n 3.320.000 frank. Dat is 8% meer dan in 1995. Ook de prijzen van bouwterreinen bleven in dit arrondissement toenemen, tot bijna 400 frank per vierkante meter. Dat is 21% meer dan in 1992 en ruim 75% boven de bodemprijzen van 1987.In Philippevillesteeg de prijs van de huizen tussen 1990 en 1996 met gemiddeld 53% tot bijna 2 miljoen frank. De kostprijs van een woning op meer dan 1500 m2 nam in 1996 het sterkst toe: +17% tot 2.530.000 frank. Dat is 41% meer dan in 1992. De kleine woningen wonnen sinds 1992 zo'n 30%; een huis op terreinen tussen 360 en 1500 vierkante meter werden zo'n 25% duurder. Voor bouwgronden in Philippeville moest eind 1996 net geen 400 frank per vierkante meter worden neergeteld. Voor de grootste percelen betaalden kopers gemiddeld 306 frank per vierkante meter.PHILIPPE TOMBERG