Het aandeel van het plantagebedrijf Sipef blijft al twee jaar achter door de daling van de palmolieprijs. Begin 2011 schommelde de prijs nog rond 1300 dollar per ton. Vorig najaar zakte de prijs van 900 naar 600 dollar per ton. Een derde van de biodieselmarkt komt uit palmolie. Die bestaat uit een gemandateerd segment -- bijmenging van biodiesel die door de overheid is opgelegd -- en een segment van vrijwillige bijmenging. Dat laatste viel het voorbije jaar weg, omdat het niet langer financieel aantrekkelijk was door de daling van de olieprijs.
...

Het aandeel van het plantagebedrijf Sipef blijft al twee jaar achter door de daling van de palmolieprijs. Begin 2011 schommelde de prijs nog rond 1300 dollar per ton. Vorig najaar zakte de prijs van 900 naar 600 dollar per ton. Een derde van de biodieselmarkt komt uit palmolie. Die bestaat uit een gemandateerd segment -- bijmenging van biodiesel die door de overheid is opgelegd -- en een segment van vrijwillige bijmenging. Dat laatste viel het voorbije jaar weg, omdat het niet langer financieel aantrekkelijk was door de daling van de olieprijs. Het voorbije jaar waren er recordoogsten van palmolie, soja, raapzaad en zonnebloempitten. Het prijsverschil van palmolie met soja -- de voorbije twaalf maanden tussen 50 en 100 dollar per ton, onlangs opgelopen tot 130 dollar per ton -- remde de vraag naar palmolie vanuit de voedingssector af. Sinds begin 2015 schommelt de palmolieprijs tussen 600 en 650 dollar per ton. In dat prijsniveau zijn alle negatieve elementen verrekend. Daarom beschouwen we Sipef als een comebackkandidaat. Op lange termijn is er het structurele groeipotentieel door de verwachte demografische evolutie in Azië en Afrika, gekoppeld aan de stijgende levensstandaard en de verandering van de levensgewoonten. De negatieve stemming in Europa tegenover palmolie wordt minder relevant, aangezien nog maar 12 procent van de wereldvraag uit die regio komt, tegenover 15 procent enkele jaren geleden. Op korte termijn is het uitkijken naar het weerfenomeen El Niño, dat dit najaar op komst zou zijn in de Stille Oceaan. De droogte en het koudere weer in Azië die daardoor worden veroorzaakt, deden de palmolieproductie in het verleden gemiddeld terugvallen met 5 procent. Daarnaast staan in de Verenigde Staten en Duitsland wijzigingen in de biodieselmandaten in de steigers, die de vraag naar palmolie kunnen aanwakkeren. Sipef blijft zijn vrije kasmiddelen gebruiken om zijn areaal verder uit te breiden. Eind 2014 bedroeg de beplante oppervlakte 55.693 hectare. Dit jaar komen er 2000 hectare bij, en tegen 2022 moet het groepsareaal klimmen naar 75.000 hectare door de verdere groei in Zuid-Sumatra en Papoea-Nieuw-Guinea. Sipef zet ook in op duurzame palmolie (90 % van de productie). Het bedrijf blijft geloven in de toekomst van rubber, maar besliste wel de verouderde plantages in Papoea-Nieuw-Guinea te verkopen. De groep breidt haar bananenproductie in Ivoorkust uit van 520 naar 950 hectare. Die activiteit levert een stabiele bijdrage aan het resultaat. Na vijf maanden verkocht Sipef 51 procent van de verwachte productie tegen 750 dollar per ton, tegenover 68 procent tegen 987 dollar eind mei 2014. Aangezien Sipef vasthoudt aan een pay-outratio van 30 procent, wordt in 2016 een fors lager brutodividendrendement (-30 tot -40 %) verwacht (1,25 euro in 2015). Het aandeel is koopwaardig door de aantrekkelijke koers-boekwaardeverhouding van 0,85, de positieve lange termijnvooruitzichten en het mogelijke El Niño-effect in de tweede jaarhelft. Het risico dat de koers nog meer zakt, is beperkt. Danny Reweghs