TINC (The INfrastructure Company) is een Belgische investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in infrastructuur. De langdurige kasstromen uit die activiteiten bieden uitzicht op een stabiel dividend, en dat is de belangrijkste wervende factor van het aandeel voor beleggers. De investeringsportefeuille bestond eind 2015 uit twaalf operationele activa, opgesplitst in alternatieve energie (47%), publiek-private samenwerkingen (37%) en overige activa (16%).
...

TINC (The INfrastructure Company) is een Belgische investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in infrastructuur. De langdurige kasstromen uit die activiteiten bieden uitzicht op een stabiel dividend, en dat is de belangrijkste wervende factor van het aandeel voor beleggers. De investeringsportefeuille bestond eind 2015 uit twaalf operationele activa, opgesplitst in alternatieve energie (47%), publiek-private samenwerkingen (37%) en overige activa (16%). De investeringen in alternatieve energie omvatten zonne- en windenergieparken, zowel op het land als in zee. Tot de publiek-private samenwerkingen behoren de tramverbinding tussen Antwerpen en het Wijnegem Shopping Center, de gevangenis in Marche-en-Famenne en Via R4-Gent, een deel van de ring rond Gent. TINC heeft ook contracten afgesloten voor twee projecten die worden aangevat in 2018: een belang van 23,7 procent in de A11, een nieuwe autosnelweg tussen Knokke en Brugge die aansluit op de E40 en de E34; en een belang van 19,2 procent in de bouw van 37 kilometer nieuwe autosnelweg (A15) in de buurt van Rotterdam. Bij de overige activa zijn het biotech-lifesciencesgebouw Bioversneller in Zwijnaarde en de parkeergarage Eemplein in Nederland. Een buitenbeentje is de participatie in Dcinex, een producent van digitalecinemaprojectoren. TINC breidt zijn activiteiten uit op zijn twee thuismarkten, maar het wil ook investeren in de andere buurlanden. Het beschikte daarvoor eind 2015 over 25,5 miljoen euro cash. In juni vorig jaar investeerde het 10,4 miljoen euro om een belang van 43,65 procent te verwerven in het onshorewindmolenpark Kreekraksluis in Zeeland. In het tweede kwartaal investeerde het 3 miljoen euro in een achtergestelde lening voor Nobelwind, een offshorewindmolenpark in België; 4 miljoen euro in de uitbreiding van de participatie in het zonne-energiepark Solar Finance (van 81 tot 87%); en 2 miljoen euro extra in Eemplein. Een investering in Belwind, een offshorewindmolenpark in België, werd stopgezet. TINC maakte gebruik van de lage rente om in 2015 de projecten Via R4-Gent en Solar Finance te herfinancieren en de looptijd van de lening te verlengen. De nettoactiefwaarde bedroeg eind december 152,3 miljoen euro (11,17 euro per aandeel), tegenover 149,4 miljoen euro eind juni (10,96 euro per aandeel). Het infrastructuurbedrijf betaalde eind september een interim-dividend van 0,12 euro per aandeel bruto. Het bevestigde zijn totaaldividend voor het lopende boekjaar (tot 30 juni) van 0,4675 euro per aandeel. Dat betekent een brutodividendrendement van 4,25 procent, op basis van de uitgifteprijs van 11 euro. In februari kondigde TINC een investering aan in een publiek-private samenwerking voor de renovatie van de Beatrixsluis in Nieuwegein (Nederland). Het aandeel van TINC presteerde zoals verwacht stabiel. Het bedrijf zit op schema om zijn verwachte resultaat voor het lopende boekjaar minstens te halen. TINC is een aantrekkelijk dividendaandeel, dat prima gedijt in de aanhoudende lagerenteomgeving. Danny Reweghs